Ajankohtaista
 • 11.12.2018
  Brysselissä sijaitsevan Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston tehtävänä on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan sekä Satakunnan maakuntien edunvalvonta sekä hanketoiminnan tuki ja tiedottaminen. EU-toimiston työntekijöiden työnantaja on Pohjanmaan liitto. Toimimme yhdessä maakuntaliittojen sekä mm. kehitysyhtiöiden, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen kanssa. Toimistossa työskentelee johtaja, EU-asiantuntija ja harjoittelija.
 • 24.10.2018
  Euroopan komissio on esitellyt vuoden 2019 työohjelmansa. Siinä asetetaan kolme ensisijaista tavoitetta tulevalle vuodelle: päästään nopeasti yhteisymmärrykseen jo esitetyistä lainsäädäntöehdotuksista komission kymmenen poliittisen painopisteen toteuttamiseksi, hyväksytään pieni määrä uusia aloitteita jäljellä olevien haasteiden ratkaisemiseksi, esitetään useita aloitteita 27 jäsenvaltion EU:n tulevaisuutta ajatellen.
 • 13.09.2018
  Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti vuosittaisen Unionin tila -puheensa Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 12.9.2018. Viimeiseksi jäävässä linjapuheessaan hän kävi läpi komission prioriteetteja tulevalle vuodelle ja esitti visionsa siitä, miten EU voi jatkaa yhtenäisemmän, vahvemman ja demokraattisemman unionin rakentamista.
 • 17.07.2018
  Satakuntaliiton maakuntahallitus on kohdentanut EAKR-rahoitusta neljälle hankkeelle. Robocoast-klusterin kehittämiseen myönnetyllä rahoituksella Satakuntaan perustetaan automaation, robotiikan ja tekoälyn globaali Robocoast tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, jota kansainväliset yritykset haluavat hyödyntää ja jonne ne haluavat sijoittaa omia tuotekehitysyksiköitään. Tavoitteena on myös kansainvälinen robotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvä satakuntalainen T&K-alusta, jota EU:n Digital Innovation Hub -osaajaverkosto...
 • 05.07.2018
  Komission tänään julkaisemasta Euroopan innovaatioiden tulostaulusta 2018 käy ilmi, että EU:n innovaatiosuorituskyky kasvaa, mutta Euroopan globaalin kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää lisätoimia. Suomi on taulukossa kolmantena ja Ruotsi on jälleen EU:n innovaatiojohtaja. Sen perässä tulevat Tanska, Suomi, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta sekä Luxemburg, joka nousee innovaatiojohtajien joukkoon tänä vuonna.
 • 03.05.2018
  Komission esitys EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi vuosille 2021–2027 julkaistiin keskiviikkona. Esitys ei sisältänyt suuria yllätyksiä: suurimmat leikkaukset esitetään budjetin suurimpiin siivuihin koheesioon (-7%) ja maatalouteen (-5%). Talousarviossa merkittävimmät lisäykset kohdentuivat sen sijaan viime vuosina Unionin suurimpina haasteina esiin nousseisiin turvallisuuteen (+40%) ja vakauden turvaamiseen (kolminkertaiset panostukset ulkorajoihin, maahanmuuttoon sekä pakolaisiin) sekä muun...
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .