Ajankohtaista
 • 13.09.2018
  Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti vuosittaisen Unionin tila -puheensa Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 12.9.2018. Viimeiseksi jäävässä linjapuheessaan hän kävi läpi komission prioriteetteja tulevalle vuodelle ja esitti visionsa siitä, miten EU voi jatkaa yhtenäisemmän, vahvemman ja demokraattisemman unionin rakentamista.
 • 17.07.2018
  Satakuntaliiton maakuntahallitus on kohdentanut EAKR-rahoitusta neljälle hankkeelle. Robocoast-klusterin kehittämiseen myönnetyllä rahoituksella Satakuntaan perustetaan automaation, robotiikan ja tekoälyn globaali Robocoast tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, jota kansainväliset yritykset haluavat hyödyntää ja jonne ne haluavat sijoittaa omia tuotekehitysyksiköitään. Tavoitteena on myös kansainvälinen robotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvä satakuntalainen T&K-alusta, jota EU:n Digital Innovation Hub -osaajaverkosto...
 • 05.07.2018
  Komission tänään julkaisemasta Euroopan innovaatioiden tulostaulusta 2018 käy ilmi, että EU:n innovaatiosuorituskyky kasvaa, mutta Euroopan globaalin kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää lisätoimia. Suomi on taulukossa kolmantena ja Ruotsi on jälleen EU:n innovaatiojohtaja. Sen perässä tulevat Tanska, Suomi, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta sekä Luxemburg, joka nousee innovaatiojohtajien joukkoon tänä vuonna.
 • 03.05.2018
  Komission esitys EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi vuosille 2021–2027 julkaistiin keskiviikkona. Esitys ei sisältänyt suuria yllätyksiä: suurimmat leikkaukset esitetään budjetin suurimpiin siivuihin koheesioon (-7%) ja maatalouteen (-5%). Talousarviossa merkittävimmät lisäykset kohdentuivat sen sijaan viime vuosina Unionin suurimpina haasteina esiin nousseisiin turvallisuuteen (+40%) ja vakauden turvaamiseen (kolminkertaiset panostukset ulkorajoihin, maahanmuuttoon sekä pakolaisiin) sekä muun...
 • 27.04.2018
  Euroopan komissio esitti joukon toimenpiteitä, joilla lisätään tietojen saatavuutta EU:ssa. Datavetoinen innovointi edistää markkinoiden kasvua ja työpaikkojen syntymistä erityisesti pk- ja startup-yrityksissä sekä uuden teknologian kehittämistä. Se myös auttaa kansalaisia käyttämään ja hallinnoimaan helpommin terveyttään koskevia tietoja ja viranomaisia käyttämään dataa entistä paremmin tutkimus- ja ennaltaehkäisytarkoituksissa ja terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa.
 • 27.04.2018
  Euroopan komissio esitteli sarjan toimenpiteitä, joilla valjastetaan tekoäly Euroopan kansalaisten palvelukseen ja parannetaan Euroopan kilpailukykyä tekoälyalalla. Komissio ehdottaa kolmiosaista lähestymistapaa, johon kuuluvat 1) julkisten ja yksityisten tekoälyinvestointien lisääminen, 2) valmistautuminen sosioekonomisiin muutoksiin sekä 3) asianmukaisten eettisten ja oikeudellisten puitteiden varmistaminen.
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .