Ajankohtaista
 • 27.04.2018
  Euroopan komissio esitteli sarjan toimenpiteitä, joilla valjastetaan tekoäly Euroopan kansalaisten palvelukseen ja parannetaan Euroopan kilpailukykyä tekoälyalalla. Komissio ehdottaa kolmiosaista lähestymistapaa, johon kuuluvat 1) julkisten ja yksityisten tekoälyinvestointien lisääminen, 2) valmistautuminen sosioekonomisiin muutoksiin sekä 3) asianmukaisten eettisten ja oikeudellisten puitteiden varmistaminen.
 • 03.04.2018
  Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston uudeksi harjoittelijaksi kaudelle 7.5.2018­–6.5.2019 valittiin Marianne Muurinen. Muurinen on opiskellut filosofian maisteriksi Turun yliopistossa pääaineena saksan kääntäminen ja tulkkaus ja sivuaineena englanti. Hänellä on monipuolista kokemusta kieli- ja viestintäalasta ja taustalla harjoittelu sekä kongressitoimistossa että kansainvälisessä käännöstoimistossa.
 • 29.03.2018
  Euroopan komissio julkaisi 7. maaliskuuta EU:n jäsenmaiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta koskevan vuotuisen analyysinsa. Komissio esittää 27 maaraportissa analyysinsa jäsenmaiden taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta ja tarkastelee, miten ne ovat vuosien varrella edistyneet annettujen maakohtaisten suositusten toteuttamisessa.
 • 01.03.2018
  Biotuote- ja sellutehtaat tuottavat vuosittain merkittäviä määriä jätteeksi luokiteltavaa ja suurelta osin hyödyntämätöntä soodasakkaa ja biotuhkaa eli bioresiduaaleja. Jyväskylän ammattikorkeakoululle (JAMK) juuri myönnetyn 515 000 euron hankerahoituksen avulla luodaan resurssiviisas tapa hyödyntää metsäteollisuuden sivumateriaalivirtaa ja pyritään vähentämään sementin osuutta betonissa.
 • 01.03.2018
  Satakunta saa 1,9 miljoonaa euroa Euroopan unionin rahoitusta positiivisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Rahoitusta suunnataan erityisesti Satakunnan robotiikkaklusterin vahvistamiseen. Tämä Satakuntaan kohdentuva melkein kahden miljoonan euron rahoituspotti on ylimääräinen osuus, joka kohdennetaan normaalin Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen lisänä.
 • 28.02.2018
  Tiesitkö, että tähän mennessä yli 500 pk-yritystä Länsi-Suomesta on hyötynyt Euroopan investointirahaston (EIR) tuesta? EIR:n ja komission rahoitusohjelmien ansiosta sadat tuhannet pk-yritykset ja -yrittäjät Euroopassa ovat saaneet taloudellista tukea yritystoiminnan aloittamiseen, kasvattamiseen ja laajentamiseen. Uusi interaktiivinen kartta näyttää alueittain minkä alan yritykset ovat saaneet rahoitusta, ja minkä rahoitusohjelman kautta.
 • 27.02.2018
  Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamassa NeSSIE-projektissa arvioidaan innovatiivisia antikorroosioratkaisuja aalto-, vuorovesi- ja offshore-tuulivoimasektoreilla. Projektissa käsitellään olemassa olevaa tietoa antikorroosioteknologioista ja uusia materiaaleja hyödyntävistä ratkaisuista merisektorin toimitusketjussa; tämän avulla kehitetään Pohjanmeren uusiutuvien offshore-energialähteiden esittelyhankkeita. Kehitetyt ja kaupallistetut korroosioratkaisut tulevat edistämään globaalia kasvua ja luovat työpaikkoja EU:n syrjäisillä alueilla.
Päivitetty 11.01.2021, Kello 13.33, Heidi Heikkilä.