Ajankohtaista
 • 27.10.2017
  Euroopan komissio esitti suunnitelmansa puheenjohtaja Junckerin kymmeneen painopisteeseen perustuvan työn viimeistelemiseksi ennen komission toimikauden päättymistä, sekä joukon Euroopan tulevaisuuteen tähtääviä aloitteita, joista puheenjohtaja ilmoitti jo unionin tilaa käsittelevässä vuoden 2017 puheessaan. Komissio keskittyy vuonna 2018 jo käynnissä olevien toimenpidekokonaisuuksien täydentämiseen ja täytäntöönpanoon, mutta luvassa on myös tulevaisuussuuntautuneita uusia avauksia.
 • 26.10.2017
  Euroopan komissio on esittänyt Suomelle 2,5 miljoonan euron tukea Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR). Tuella on tarkoitus auttaa Anttilan ja Stockmannin irtisanottuja 1 500:aa työntekijää työllistymään uudelleen. Suomi haki EGR:n tukea sen jälkeen, kun kolme vähittäiskaupan yritystä oli irtisanonut 1 660 työntekijää. Työntekijävähennykset koskettavat koko Manner-Suomea.
 • 24.10.2017
  European Week of Regions and Cities (EWRC) -viikko järjestettiin 9.-12. lokakuuta 2017 Brysselissä. Tapahtuma toi yhteen yli 6000 osallistujaa ja 800 puhujaa ympäri Eurooppaa. Viikon aikana järjestettiin yhteensä 137 työpajaa, verkostoitumistapahtumaa ja projektivierailua. Ohjelmassa keskityttiin kolmeen teemaan: alueiden ja kaupunkien resilienssin rakentaminen; alueet ja kaupungit muutoksen edistäjinä; tiedonjako tulosten saavuttamiseksi.
 • 19.10.2017
  Komissio on julkaissut Horisontti 2020-ohjelman loppukauden eli vuosien 2018-2020 työohjelmien luonnokset. Työohjelmat saavat lokakuun loppuun mennessä virallisen hyväksynnän, jonka jälkeen ensimmäiset haut avautuvat. (Huom. Ohjelmaluonnoksista voi nähdä odotettavissa olevat päälinjat tulevalle 2018-2020 työohjelmalle, mutta vain lopullisella, hyväksytyllä työohjelmalla on laillista arvoa.) Katso työohjelmaluonnokset alla olevien linkkien kautta:
 • 12.10.2017
  Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti 10. lokakuuta ensimmäisen linjapuheensa, jossa käsitellään Euroopan unionin tilaa alueiden ja kuntien näkökulmasta. Puhetta seurasi keskustelu EU:n tulevaisuudesta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa. Lambertz piti puheensa Brysselissä AK:n täysistunnossa, johon oli kokoontunut kuntien ja alueiden edustajia EU:n kaikista jäsenvaltioista.
 • 28.09.2017
  Euroopan komissio ehdottaa laaja-alaista toimenpidekokonaisuutta vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi EU:lle. Tähän sisältyy ehdotus EU:n kyberturvallisuusvirastosta, joka auttaa jäsenvaltioita kyberhyökkäyksiin vastaamisessa, samoin kuin uusi eurooppalainen sertifiointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että digitaalisen maailman tuotteet ja palvelut ovat turvallisia käyttää.
 • 18.09.2017
  Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti 13.9.2017 Euroopan unionin tilaa vuonna 2017 koskevan puheensa Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Juncker esitteli puheessaan tulevan vuoden painopisteet ja visionsa siitä, miten Euroopan unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä. Samalla hän esitteli etenemissuunnitelman kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia.
 • 30.08.2017
  Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston tiedotuspalvelu uudistuu. Olemme uudistaneet postituslistojamme: listoja on nyt 12 ja ne keskittyvät erityisesti alueidemme kärkiteemoihin:
1

...

5 6

7

8 9

...

11
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .