12.10.2017
Alueiden komitean puheenjohtajan linjapuhe ”Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta”

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz piti 10. lokakuuta ensimmäisen linjapuheensa, jossa käsitellään Euroopan unionin tilaa alueiden ja kuntien näkökulmasta. Puhetta seurasi keskustelu EU:n tulevaisuudesta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa. Lambertz piti puheensa Brysselissä AK:n täysistunnossa, johon oli kokoontunut kuntien ja alueiden edustajia EU:n kaikista jäsenvaltioista. Hän loi puheessaan katsauksen EU:n kuntien ja alueiden nykytilanteeseen ja tarkasteli tulevien vuosien tärkeimpiä haasteita.

Vuoden 2017 Alueiden tila -puheen keskeiset viestit:

- Kunta- ja aluevaltuutettujen sitoutunut toiminta näkyy kansalaisten luottamuksena paikallis- ja aluehallintoon, joka yleisesti vahvempaa kuin luottamus EU:hun ja sen jäsenvaltioihin. EU:lle on tärkeää toimia oikealla tasolla ja keskustella eurooppalaisten kanssa.

- Koheesiopolitiikka antaa oleellisen yhteisvastuullisen panoksen Euroopan unionin vahvistamiseen. Vähintään kolme neljästä eurooppalaisesta pitää EU:n alueellisia investointeja myönteisinä omalle kunnalleen ja alueelleen. Eurooppa-neuvoston on taattava kaikille alueille vahva koheesiopolitiikka, sekä takeita siitä, että koheesiopolitiikkaa rahoitetaan ainakin kolmasosalla EU:n talousarviota kuten nyt.

- EU:n talousarvio ja julkiset investoinnit: Unionin kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi on varattava huomattavat resurssit, erityisesti vapauttamalla uusia omia varoja.

- Muuttoliike: Rauhanomainen vuoropuhelu on tärkeää. Paikallis- ja aluehallinnon työntekijöiden toimet lukuisissa maissa muuttajien vastaanoton järjestämiseksi on osoitus solidaarisuudesta ja Eurooppa-hengestä, josta voidaan olla ylpeitä.

- Brexit merkitsee erilaisiin poikkeusjärjestelyihin pohjautuvan unionin epäonnistumista ja päätöksellä on vakavia seurauksia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan paikallisyhteisöille.

- Euroopassa on valtavia eroja taloudellisissa ja sosiaalisissa oloissa: joka viides eurooppalainen on sosiaalisesti syrjäytynyt tai asuu kotitaloudessa, jonka elintaso alittaa köyhyysrajan. Eurooppalaiset tarvitsevat vahvaa sosiaalista mallia, joka tarjoaa turvaa kaikille. Mahdollisuus parantaa sosiaalista huolenpitoa kuuluu unionin perustavoitteisiin.

- Eurooppalaisten turvallisuus on riippuvaista myös ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Alueet ja kunnat ovat myös tässä eturivin toimijoita – kuten Yhdysvaltojen osavaltiot ja kaupungit, jotka ovat päättäneet panna Pariisin sopimuksen tavoitteet toimeen Donald Trumpin asenteesta huolimatta. Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu myös komitean painopistealoihin: AK käynnisti juuri kumppanuudet European Climate Alliance -verkoston ja ICLEIn kansainvälisen verkoston kanssa.

Lähde:

Alueiden komitean uutinen

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .