27.04.2018
Avoin data: Toimia datan saatavuuden ja terveydenhuollon tietojen jakamisen tehostamiseksi

Euroopan komissio esitti joukon toimenpiteitä, joilla lisätään tietojen saatavuutta EU:ssa. Datavetoinen innovointi edistää markkinoiden kasvua ja työpaikkojen syntymistä erityisesti pk- ja startup-yrityksissä sekä uuden teknologian kehittämistä. Se myös auttaa kansalaisia käyttämään ja hallinnoimaan helpommin terveyttään koskevia tietoja ja viranomaisia käyttämään dataa entistä paremmin tutkimus- ja ennaltaehkäisytarkoituksissa ja terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa.

Ehdotukset perustuvat yleiseen tietosuoja-asetukseen, jota aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. Niillä varmistetaan seuraavien toteutuminen:

- Julkisen sektorin tietojen parempi saatavuus ja uudelleenkäytettävyys;

- Tieteellisen datan jakaminen vuonna 2018;

- Yksityisen sektorin tietojen jakaminen yritysten välillä ja yritysten ja hallitusten välillä;

- Kansalaisten terveydenhuoltotietojen suojaaminen ja eurooppalaisen yhteistyön edistäminen: Kansalaisille turvataan pääsy omiin terveystietoihinsa ja otetaan käyttöön mahdollisuus jakaa niitä yli rajojen; käytetään suurempia tietokokonaisuuksia, jotta voidaan tehdä diagnooseista ja hoidoista yksilöllisempiä ja varautua paremmin epidemioihin; ja edistetään asianmukaisten digitaalisten välineiden kehittämistä, jotta viranomaisten olisi helpompi käyttää terveystietoja tutkimustarkoituksiin ja terveydenhuoltojärjestelmien uudistamiseen.

Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään ehdotukset julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskevien sääntöjen tarkistamisesta. Lisäksi komissio aikoo muodostaa korkean tason asiantuntijaryhmän keskustelemaan yksityisen sektorin tietojen jakamisesta yritysten ja hallitusten välillä.

Lähteet ja lisätietoa:

Komission lehdistötiedote

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 22.04.2020, Kello 12.16, Katriina Nousiainen.