19.07.2018
EU-Japani talouskumppanuussopimus: tuontitulli poistetaan useilta maataloustuotteilta ja palveluilta

Puheenjohtajat Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk ja Japanin pääministeri Shinzo Abe allekirjoittivat EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen Tokiossa pidetyssä EU:n ja Japanin huippukokouksessa 17.7.2018. Kauppasopimus on suurin EU:n koskaan neuvottelema kauppasopimus, ja sillä luodaan yli 600 miljoonaa ihmistä kattava avoimen kaupan alue

Sopimus poistaa valtaosan EU:sta vientiä harjoittavien yritysten vuosittain suorittamista yhden miljardin euron tulleista, ja se on johtanut useiden pitkäaikaisten sääntelyesteiden poistamiseen esimerkiksi autojen osalta. Lisäksi se avaa Japanin 127 miljoonan kuluttajan markkinat EU:n keskeisten maataloustuotteiden viennille ja parantaa EU:n vientimahdollisuuksia monilla muilla aloilla. Talouskumppanuussopimuksella lujitetaan myös Euroopan ja Japanin välistä yhteistyötä useilla aloilla ja vahvistetaan uudelleen osapuolten yhteinen sitoutuminen kestävään kehitykseen. Lisäksi siihen sisältyy ensimmäistä kertaa erityinen Pariisin ilmastosopimusta koskeva sitoumus.

Sopimuksella on seuraavat vaikutukset EU:n maataloustuotteiden vientiin:

- japanilaiset tullit poistetaan useilta juustoilta (kuten Gouda ja Cheddar, joista kannettava tulli on tällä hetkellä 29,8 %) ja viineiltä (joista kannettava tulli on tällä hetkellä keskimäärin 15 %);

- EU voi lisätä naudanlihan vientiä Japaniin huomattavasti. Lisäksi tuoreen sianlihan viennistä tulee lähes tullitonta ja jalostetun sianlihan viennistä kokonaan tullitonta;

- Japanissa suojataan yli 200 laadukasta eurooppalaista maataloustuotetta, joille on myönnetty ns. maantieteellinen merkintä, ja EU:ssa puolestaan suojataan eräät maantieteellisen merkinnän saaneet japanilaiset tuotteet.

Sopimus avaa myös palvelujen markkinoita etenkin rahoituspalvelujen, sähköisen kaupan, televiestinnän ja liikenteen aloilla. Lisäksi

- taataan, että EU:n yritykset pääsevät Japanin mittaville julkisten hankintojen markkinoille 48 suurkaupungissa. Lisäksi sillä poistetaan julkisten hankintojen esteet taloudellisesti tärkeältä rautatiealalta;

- otetaan huomioon eräät EU:lle herkät alat, kuten autoteollisuus, joille myönnetään jopa 7 vuoden siirtymäkaudet ennen kuin tuontitullit poistetaan.

 

Sopimus sisältää myös kattavan luvun kaupasta ja kestävästä kehityksestä. Sillä vahvistetaan erittäin tiukat työelämän, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan normit, lujitetaan EU:n ja Japanin sitoumuksia kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen aloilla ja turvataan täysimääräisesti julkiset palvelut. Tietosuojan osalta EU ja Japani saivat vastavuoroista riittävyyttä koskevat neuvottelut päätökseen 16. heinäkuuta, mikä täydentää talouskumppanuussopimusta. Ne sopivat tunnustavansa toistensa tietosuojajärjestelmät ”toisiaan vastaaviksi”, mikä mahdollistaa datan turvallisen liikkumisen EU:n ja Japanin välillä. Tämän myötä muodostuu maailman suurin turvallinen datavirta.

Tällä viikolla komissio julkaisi myös interaktiivisen kartan EU-Japan trade in your town. Karttaan on merkitty eri puolilta Eurooppaa kaupungit, jotka vievät tuotteitaan Japaniin. Suomen infokartan löydät täältä. Sopimus odottaa nyt Euroopan parlamentin ja Japanin parlamentin ratifiointia, minkä jälkeen se voisi tulla voimaan vuonna 2019.

Lähteet ja lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimusta koskevat verkkosivut

EU-Japan trade in your town 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 22.04.2020, Kello 12.16, .