01.03.2018
JAMKille EAKR-rahoitusta: Sellutehtaiden sivuvirtakasoista etsitään vaihtoehtoja sementille

Biotuote- ja sellutehtaat tuottavat vuosittain merkittäviä määriä jätteeksi luokiteltavaa ja suurelta osin hyödyntämätöntä soodasakkaa ja biotuhkaa eli bioresiduaaleja. Jyväskylän ammattikorkeakoululle (JAMK) juuri myönnetyn 515 000 euron hankerahoituksen avulla luodaan resurssiviisas tapa hyödyntää metsäteollisuuden sivumateriaalivirtaa ja pyritään vähentämään sementin osuutta betonissa.

Sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %. JAMK:in hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan betonissa käytettävän sementin osittaista korvaamista soodasakalla sekä biotuhkalla. Hankkeessa ovat mukana kaikki kolme suomalaista merkittävää metsäteollisuustoimijaa, jotka tuottavat bioresiduaalijakeita, sekä useita betoniteollisuusalan yrityksiä.

Alkusysäys JAMKin tutkimukselle on tullut Äänekosken Biotuotetehtaan tarpeesta päästä eroon kestävällä tavalla sivuvirtajakeista, sekä betoniteollisuuden mielenkiinnosta biotuotetehtaan kyseisiä jakeita kohtaan. Määrällisesti kaikki soodasakka voitaisiin käyttää betonirakentamisessa sementtiä korvaavana seosaineena, jolloin se vähentäisi betonirakentamisen hiilijalanjälkeä.

Kestävä bioresiduaalibetoni-hanketta rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto (EAKR), Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja osatoteuttajana toimii Jyväskylän yliopisto. Yritysrahoittajina ovat Metsä Fibre Oy, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, AMPPC Finland Oy, Ecolan Oy, Kalustebetoni Oy ja Laukaan Betoni Oy. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Betset Oy, Crystone Oy, HB-Betoniteollisuus Oy ja Lujabetoni Oy.        

Lähteet ja lisätietoa:

JAMK

Tekniikka ja talous

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .