29.11.2017
Jyväskylä valittiin kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi Circwaste-hankkeessa

Kansallisena edelläkävijänä resurssiviisas Jyväskylä haluaa määrätietoisesti edistää kiertotaloutta, vähentää luonnonvarojen kulutusta ja syntyvän jätteen määrää. Jyväskylä on sitoutunut koviin kierrätystavoitteisiin: kaupunki aikoo kierrättää vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, käyttää materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentää jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Kiertotalouden huikea liiketoimintapotentiaali halutaan Jyväskylän seudulla valjastaa nykyistä viisaammin kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Se tarkoittaa muun muassa jalometallien talteenottoa elektroniikkaromusta, biokaasun lisääntyvää käyttöä liikenteessä ja kaupunkilaisten fiksua liikkumista.

Jyväskylän ohella yhdeksän muuta kuntaa on sitoutunut samoihin tavoitteisiin Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan valitsemina kiertotalouden edelläkävijäkuntina. Valitut kunnat ovat sitoutuneet viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin.

Niiden valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Circwaste – Kohti kiertotalout­ta -hanketta (budj. lähes 19 miljoonaa euroa). Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa. Jyväskylä toteuttaa kaksi tämän Circwaste-kokonaisuuden osahanketta. Lisäksi Keski-Suomen liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on omat osahankkeensa.

Jyväskylän seudulla sekä oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa että yrityksissä on paljon sellaista osaamista, joka voi synnyttää uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Esimerkkeinä ovat vaikkapa kovaa vauhtia Aasian markkinoita valtaava, biokaasulaitoksia valmistava BioGTS ja Spinnova, joka pyrkii puukuidullaan korvaamaan viidesosan maailman puuvillan tuotannosta. Jyväskylän yliopiston kemistien sekä Jyväskylän Energian tuotekehitystyön tuloksena on syntynyt teknologia, jolla elektroniikkajätteestä pystytään erottelemaan jalometallit ja harvinaiset maametallit uudelleen käytettäviksi. Tällä keksinnöllä uskotaan olevan mahdollisuuksia miljardien eurojen liiketoimintaan maailman markkinoilla.

Resurssiviisautta tavoittelevassa Jyväskylässä kiertotalouden edistäminen on nostettu teemaksi myös kaupungin vuosien 2017–2021 strategiaan.

 

Lähteet:

”Puolet jätteestä kiertoon”, KeskiSuomalainen 21.11.2017

Jyväskylä - ajankohtaista

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .