28.09.2017
Komissiolta ehdotus kyberturvallisuudesta: EU:n vastausta kyberhyökkäyksiin tehostetaan

Euroopan komissio ehdottaa laaja-alaista toimenpidekokonaisuutta vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi EU:lle. Tähän sisältyy ehdotus EU:n kyberturvallisuusvirastosta, joka auttaa jäsenvaltioita kyberhyökkäyksiin vastaamisessa, samoin kuin uusi eurooppalainen sertifiointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että digitaalisen maailman tuotteet ja palvelut ovat turvallisia käyttää.

Kyberturvallisuusvirasto rakentuisi nykyisen EU:n verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) pohjalle, ja auttaisi EU-maita kyberhyökkäysten ehkäisemisessä; parantaisi EU:n toimintavalmiutta järjestämällä kyberturvallisuusharjoituksia ja varmistamalla tiedustelutiedon paremman jakamisen; ja hallinnoisi EU:n laajuista tuotteiden ja palvelujen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmää. Eurooppalainen kyberturvallisuussertifikaatti takaisi esimerkiksi niiden miljardien laitteiden (”esineiden internetin”, IoT) luotettavuuden, jotka nykyisin pitävät toiminnassa myös kriittisiä infrastruktuureja, kuten energia- ja liikenneverkkoja.

Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi Euroopan kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus, joka auttaisi kehittämään ja ottamaan käyttöön tarvittavia välineitä ja tekniikkaa, puolustusvalmiutemme ajan tasalla pitämiseksi. Komissio ehdottaa myös laadittavaksi yhtenäistä reagointisuunnitelmaa ja sen ympärille kriisinhallintajärjestelmää. Tulevaisuudessa voitaisiin harkita kyberturvallisuuden hätäapurahaston perustamista; rahastosta voitaisiin antaa hätäapua kyberkriisitilanteessa. Kybervalmiuksien vahvistamiseksi komissio kehottaa lisäksi EU-maita sisällyttämään kyberpuolustus pysyvän rakenteellisen puolustuspoliittisen yhteistyön puitteisiin (PESCO) ja EU:n puolustusrahastoon kyberpuolustushankkeiden tukemiseksi. Kyberpuolustukseen liittyvän osaamisvajeen poistamiseksi EU perustaa kyberpuolustuksen koulutusfoorumin vuonna 2018.

 

Lähteet:

Komission lehdistötiedote

Suomen edustuston lehdistötiedote

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .