13.09.2018
Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker: Unionin tila 2018

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti vuosittaisen Unionin tila -puheensa Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 12.9.2018. Viimeiseksi jäävässä linjapuheessaan hän kävi läpi komission prioriteetteja tulevalle vuodelle ja esitti visionsa siitä, miten EU voi jatkaa yhtenäisemmän, vahvemman ja demokraattisemman unionin rakentamista. Juncker painotti, että EU:n tulee vahvistaa suvereeniuttaan, jotta se voi jatkossakin toimia vahvana vaikuttajana muuttuvissa olosuhteissa.

Juncker kertoi puheessaan, miten komissio on edennyt kaudelle 2015–2019 asettamiensa kymmenen painopistealueen kehittämisessä. Puheessa myös listattiin uusia ehdotuksia, joista yhtenä tärkeimpänä voidaan pitää Euroopan unionin ja Afrikan välisen vapaakauppa-alueen valmistelun aloittamista.

Tärkeimmät Unionin tila -puheessa esitetyt ehdotukset:

Turvallisuus: uusi lähestymistapa terroristisen sisällön torjuntaan verkossa, vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien turvaaminen, vahvempi Euroopan syyttäjänvirasto torjumaan valtioiden rajat ylittävää terrorismia, vahvempi kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle

Muuttoliike: vahvempi turvapaikkavirasto, raja- ja merivartioston valmiuksien kasvattaminen, tiukempi ja tuloksellisempi eurooppalainen palauttamispolitiikka, uusia toimenpiteitä laillisen muuttoliikkeen edistämiseksi

Afrikka: uusi Afrikan ja EU:n allianssi taloussuhteiden, investointien ja työpaikkojen edistämiseksi

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: päätöksenteon tehostaminen

Kesäaikasäännösten muuttaminen: kellonajan siirrosta luopuminen

Talous: rahanpesun torjunnan vahvistaminen pankki- ja rahoitusalan vakauden edistämiseksi

Juncker totesi puheessaan myös, että periaatteelliseen sopimukseen EU:n talousarviosta vuoden 2020 jälkeen on päästävä ennen 9.5.2019 järjestettävää Sibiun huippukokousta.

Lähteet ja lisätietoa:

Unionin tila -tietosivu

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 11.01.2021, Kello 13.33, Heidi Heikkilä.