24.10.2018
Komission työohjelma vuodelle 2019 on julkaistu

Euroopan komissio on esitellyt vuoden 2019 työohjelmansa. Siinä asetetaan kolme ensisijaista tavoitetta tulevalle vuodelle: päästään nopeasti yhteisymmärrykseen jo esitetyistä lainsäädäntöehdotuksista komission kymmenen poliittisen painopisteen toteuttamiseksi, hyväksytään pieni määrä uusia aloitteita jäljellä olevien haasteiden ratkaisemiseksi, esitetään useita aloitteita 27 jäsenvaltion EU:n tulevaisuutta ajatellen.

Komission vuoden 2019 työohjelman keskeisenä sisältönä on 15 uutta aloitetta. Lisäksi käynnistetään 10 uutta ns. REFIT-arviointia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että voimassa olevat säädökset ovat edelleen tarkoituksenmukaista. Työohjelmassa luetellaan myös lainsäädäntöprioriteeteista annetussa yhteisessä julistuksessa mainitut 45 ensisijaista vireillä olevaa säädösehdotusta, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston toivotaan hyväksyvän ennen EU-vaaleja. Komissio ehdottaa myös joidenkin vireillä olevien säädösehdotusten peruuttamista ja voimassa olevien säädösten kumoamista. Tällaisia ehdotuksia tai säädöksiä on yhteensä 17.

Kaikki ne säädösehdotukset on jo esitetty, jotka tarvitaan Junckerin komission kymmenen painopisteen toteuttamiseksi. Komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen noin puolesta näistä ehdotuksista, minkä lisäksi noin 20 prosenttia ehdotuksista on edennyt jo pitkälle lainsäädäntöprosessissa. Komission keskeisenä tavoitteena ensi vuodeksi on saada hyväksyntä mahdollisimman monelle jäljellä olevista ehdotuksista.

Lisäksi esitetään pieni määrä uusia aloitteita. Näihin aloitteisiin kuuluu muun muassa arvio Euroopan investointiohjelman toteutumisesta ja pohdinta-asiakirja siitä, miten varmistetaan Euroopan kestävyys tuleville sukupolville. Komission on tarkoitus esittää myös koordinoitu suunnitelma tekoälyn kehittämisestä Euroopassa, disinformaatiota koskeva toimintasuunnitelma, suositus eurooppalaisesta terveystietorekisteristä ja hormonaalisia haitta-aineita koskeva strategia. Energiaunionin viimeistelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi esitetään strategia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä pitkällä aikavälillä ja raportoidaan energiaunionin tilasta ja akkuja koskevan toimintasuunnitelman etenemisestä.

Komissio esittää myös perustellun ehdotuksen määräenemmistöäänestysten lisäämisestä energian, ilmaston, verotuksen ja sosiaalipolitiikan aloilla. Oikeusvaltioperiaatetta koskevaa toimintakehystä ja euron kansainvälistä asemaa pyritään edelleen vahvistamaan. Komissio raportoi viisumien vastavuoroisuuden edistymisestä ja esittää ajatuksia EU-viestinnän kehittämisestä. Tämän lisäksi on toteutettava vielä toimenpiteitä EU:n säännöstön mukauttamiseksi brexitin yhteydessä. Komissio mukauttaa energiatehokkuustavoitteita 27 jäsenvaltion EU:ssa, tekee tarvittavat ehdotukset Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten viisumivaatimuksista brexitin jälkeen ja esittää jo ennen vuoden 2018 loppua tarvittavat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset.

Lähteet ja lisätietoa:

Työohjelman lakitekstit

Komisison lehdistötiedote

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 11.01.2021, Kello 13.33, Heidi Heikkilä.