19.03.2018
Mepit: EU:n vuoden 2020 jälkeisen budjetin oltava EU:n tavoitteiden mukainen

Euroopan parlamentti otti kantaa EU:n pitkän aikavälin budjettiin. Parlamentti vaatii, että budjetissa huomioidaan uudet prioriteettialat ja paikataan brexitin aiheuttama vaje. Nyt käsittelyssä olevan monivuotisen rahoituskehyksen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. 

Parlamentti haluaa, että EU:n budjetissa huomioidaan unionin uudet prioriteettialat kuten turvallisuus, puolustus, muuttoliike ja ilmastonmuutos. Mepit vaativat, että EU:n menojen enimmäismäärää nostetaan 1,3 prosenttiin unionin bruttokansantulosta, jotta voitaisiin välttää uusien haasteiden rahoittamista köyhimpien alueiden tai maatalouden kustannuksella.

Parlamentin tärkeimpiin ehdotuksiin kuuluvat rahoituksen lisääminen tutkimusohjelmille, Erasmus+:lle, nuorisotyöllisyysaloitteelle ja lisätuki pienille ja keskisuurille yrityksille sekä infrastruktuuri-investointien lisääminen Verkkojen Eurooppa -välineellä.

Meppien mukaan jäsenmaiden suoria maksuosuuksia olisi pienennettävä. Parlamentin toinen päätöslauselma perustuu omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän raporttiin ja siinä vaaditaan nykyisten omien varojen vahvistamista ja vähittäistä uusien omien varojen käyttöönottoa. Nämä uudet omat varat voisivat perustua uudistettuun alv-resurssiin, osuuteen yhteisöverotulosta, finanssitransaktioveroon, digitaalialan veroon tai ympäristöveroihin.

Näillä kahdella päätöslauselmalla parlamentti antaa oman panoksensa varsinaisiin lainsäädännöllisiin esityksiin, jotka komission on määrä julkaista toukokuussa 2018. Uuden budjetin voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Euroopan parlamentti – Suomen tiedotustoimisto - lehdistötiedote

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .