09.02.2018
Talven 2018 talousennuste: Vakaata kestävää kasvua, Suomessa nousupyrähdys hidastuu hieman

Viime vuonna talous kasvoi euroalueella ja koko EU:ssa odotettua nopeammin, kun siirtyminen talouden elpymisestä talouden laajentumiseen jatkui. Suomen talous kasvoi viime vuonna huomattavasti EU:n keskiarvoa nopeammin.

Komission tänään julkistaman talouden väliennusteen mukaan sekä euroalueen että koko EU:n talouden arvioidaan kasvaneen keskimäärin 2,4 % vuonna 2017 eli nopeammin kuin koskaan kymmenen viime vuoden aikana. Suomen ennuste vuodelle 2017 on peräti 3,3 prosenttia.

Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan ja olevan euroalueella ja koko EU:ssa keskimäärin 2,3 prosenttia vuonna 2018 ja 2,0 prosenttia vuonna 2019. Suomessa päästään vuonna 2018 EU:n keskiarvon ylittävään 2,8 prosentin BKT:n kasvuun ja vuonna 2019 edelleen 2,5 prosentin kasvuun, joka sekin ylittää EU:n keskiarvon.

Syynä koko EU:n ja euroalueen vakaan kasvun ennusteeseen on odotettua vahvempi suhdannetilanne Euroopassa, jossa työmarkkinatilanne jatkaa kohenemistaan ja talouden ilmapiiri on erityisen pirteä. Toisena syynä on maailmantalouden ja -kaupan odotettua vahvempi elpyminen. Voimakkaan kysynnän, kapasiteetin korkean käyttöasteen ja suotuisten rahoitusehtojen odotetaan suosivan investointeja koko ennustejakson ajan.

Koko EU:n ja euroalueen pohjainflaation, jossa ei oteta huomioon herkästi vaihtelevia energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, odotetaan pysyvän maltillisena, sillä työmarkkinat piristyvät vain vähitellen ja palkankorotuspaineet pysyvät kurissa. Kuluttajahintainflaatiossa näkyy edelleen energianhintojen tuntuva vaikutus, ja sen ennustetaan kiihtyvän maltillisesti.

Talven väliennusteeseen kohdistuvat riskit ovat pitkälti tasapainossa. Talouskasvu saattaa jopa ylittää odotukset lyhyellä aikavälillä. Koska Brexit-neuvottelujen lopputuloksesta vallitsee edelleen epävarmuus, talouskehitykseen kohdistuu kuitenkin heikkenemisen riskejä. Riskejä luovat myös geopoliittiset jännitteet ja siirtyminen kohti entistä sisäänpäin kääntyvämpää ja protektionistisempaa politiikkaa.

 

Lähteet ja lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Komission Suomen-edustuston uutinen

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .