09.03.2018
Valtiovarainministerien yhteiskannanotto Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämisestä

Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit julkaisivat yhteisen kannanoton Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisestä.

Ministerit toteavat, että nykyinen euroalueen vahvuus on tulosta päämäärätietoisesta työstä. Ministerit korostavat kannanotossaan kuutta keskeistä näkemystä:

1)     Keskusteluja talous- ja rahaliiton kehittämisestä tulisi käydä yhdessä kaikkien sidosryhmien kesken

2)     Vahvempi talous- ja rahaliitto vaatii ennen kaikkea toimia kansallisella tasolla ja yhteisten sääntöjen kokonaisvaltaista noudattamista

3)     Aloitteiden, joilla on julkista tukea jäsenmaissa, tulisi olla keskiössä

4)     Pankkiunionin loppuunsaattamiseen ollaan sitoutuneita

5)     Euroopan vakausmekanismia tulisi vahvistaa ja mahdollisesti kehittää Euroopan valuuttarahastoksi

6)     Monivuotisen rahoituskehyksen vuoden 2020 jälkeen voi edistää kestävää kasvua ja olla paremmin linjassa rakenteellisten uudistusten toimeenpanon kanssa.

Kannanotto julkaistiin tiistaina 6. maaliskuuta.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Valtioneuvoston uutinen

Kannanotto

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .