25.07.2017
Viron EU-puheenjohtajuuskauden pääprioriteetit

Viro toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017. Viron puheenjohtajakauden prioriteetit perustuvat Eurooppa-neuvoston strategiseen ohjelmaan sekä jäsenmaiden ja EU:n toimielinten Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlan kunniaksi annetussa Rooman julistuksessa määrittelemiin yhteisiin tavoitteisiin. Puheenjohtajavaltio Viro keskittyy ylläpitämään yhteisiä arvoja eli hyvinvointia, turvallisuutta, rauhaa ja vakautta Euroopassa. Se pyrkii säilyttämään Euroopan yhtenäisyyden konkreettisin päätöksin.

Seuraavalla puolivuotiskaudella puheenjohtajamaa keskittyy neljään keskeiseen alaan:

1) Avoin ja innovatiivinen eurooppalainen talous: EU:n neljän vapauden (hyödykkeiden, ihmisten, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuminen) suojeleminen ja edistäminen; palveluiden tarjoamisen ja yritysten perustamisen helpottaminen ja kauppaneuvotteluiden edistäminen; uusien rahoitusmahdollisuuksien luominen yrityksille ja vakaan pankkisektorin takaaminen; vakaiden ja toimivien sähkömarkkinoiden luominen ja kuluttajien vallan lisääminen; sekä reilun kilpailun varmistaminen veronkiertoa estämällä.

2) Turvallinen ja suojattu Eurooppa: Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun vahvistaminen; sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä EU:n ulkorajojen turvaaminen lisäämällä yhteistyötä ja hyödyntämällä huipputason informaatiosysteemejä; maahanmuuttokriisin torjumisen parissa työskentelyn jatkaminen ja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen; Itäisen kumppanuuden maiden suhteiden tukeminen ja vahvistaminen; sekä puolustusmenojen kasvattaminen, Euroopan puolustusyhteistyön kehittäminen ja EU-NATO-kumppanuus.

3) Digitaalinen Eurooppa ja vapaa datavirta: Rajat ylittävän verkkokaupan ja verkkopalveluiden kehittäminen kuluttajien, tuottajien ja yritysten eduksi; nykyaikaisen ja turvallisen sähköisen viestinnän saatavuuden takaaminen ympäri Eurooppaa ja suotuisan ympäristön luominen uusille innovaatiopalveluille; sekä rajat ylittävien digitaalisten julkispalveluiden edistäminen arkielämän helpottamiseksi.

4) Osallistava ja kestävä Eurooppa: tasavertaisten mahdollisuuksien edistäminen korkeakoulutuksessa, työllisyydessä, palveluiden saatavuudessa ja taitojen kehittämisessä – tämä tehdään nykyaikaistamalla sääntöjä työvoiman ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi; takaamalla yhdenvertaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla ja yhteiskunnallinen osallisuus; sekä turvaamalla kestävämpi ympäristö.

Lisätietoja

Priorities of the Estonian Precidency

Viron puheenjohtajakauden verkkosivusto

Viron puheenjohtajakauden työohjelma

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, Kukka-Maaria Martiskainen.