Verkkojen Eurooppa

Aikaväli 2014-2020

Budjetti: 33 miljardia euroa

Verkkojen Eurooppa -välineen tarkoituksena on tukea suorituskykyisten, kestävien ja tehokkaiden yhteenliitettyjen eurooppalaisten verkkojen kehittämistä energian, tietoliikenteen ja liikenteen aloilla. Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne- ja digitaaliseen runkoverkkoon. Tällä tavoin edistetään puhtaampia liikennemuotoja ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä, helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti ja kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään muotoon.

Liikenne (TEN-T)

Liikenne-osion budjetti on 26 miljardia euroa ja se osoitetaan Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Tarkoituksena on parantaa EU:n eri alueiden välisiä yhteyksiä, jotta eri maiden välillä on helpompi matkustaa ja käydä kauppaa. Määrärahat kohdennetaan liikenteen runkoverkkoon, jossa saadaan eniten EU:n lisäarvoa. Tarkoituksena on, että Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävä rahoitus toimii alkupääomana ja kannustaa jäsenmaita lisäämään investointejaan.

Liikenne-osion verkkosivut

Energia

Energia-osion budjetti on 5,85 miljardia euroa ja se osoitetaan Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin parantamiseen. Tarkoituksena on myös helpottaa puuttuvan rahoituksen saamista ja verkon pullonkaulojen poistamista. Ensimmäisten kahden vuoden painopisteinä tulee olemaan enrgiahuollon eristyneisyyden lopettaminen, energiahuollon pullonkaulujoen poistaminen sekä energian sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen. Lisäksi huomiota tullaan kiinnittämään sähköön liittyviin hankkeisiin.

Energia-osion verkkosivut

Tietoliikenne

Tietoliikenne-osion budjetti on 1 miljardi euroa ja se osoitetaan nopeisiin ja ultranopeisiin verkkoihin sekä yleiseurooppalaisiin digitaalisiin palveluihin tehtävien investointien tukemiseen. Suurin osa rahoituksesta käytetään kansalaisten ja liiketoiminnan liikkuvuuden hepottamiseen tarjoamalla saumattomia rajat ylittäviä julkisia palveluja. Lisäksi rahoitusta suunnataan laajakaistahankkeisiin, jotta nopeista laajakaistahankkeista tulisi kaupallisesti kannattavia.

Tietoliikenne-osion verkkosivut

Linkit

Verkkojen Eurooppa -esite (Huom! tiedot budjetin osalta muuttuneet esitteen julkaisun jälkeen)

Komission tiedote ohjelmasta (Huom! tiedot budjetin osalta muuttuneet tiedotteen julkaisun jälkeen)

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .