Kansalaisten Eurooppa

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 186 miljoonaa euroa

Eurooppalainen muistiperintö -lohko

Ohjelman kokonaisbudjetista noin 20 % kohdistetaan tähän lohkoon. Tukea osoitetaan toimille, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan kulttuurista moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä, sukupuolten tasa-arvo huomioon ottaen. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joilla kannustetaan suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärrykseen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja sovintoon keinona päästä eteenpäin menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta, ja joilla pyritään saavuttamaan etenkin nuorempi sukupolvi.

Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen -lohko

Ohjelman kokonaisbudjetista noin 60 % kohdistetaan tähän lohkoon. Rahoitettavat toimet kattavat kansalaisvaikuttamisen sen laajimmassa merkityksessä. Erityishuomio kohdistetaan menetelmien luomiseen, jotta varmistetaan toimien pysyvät vaikutukset. Ensisijaisesti tuetaan aloitteita ja hankkeita, joilla on yhteys unionin poliittiseen ohjelmaan. Lisäksi voidaan rahoittaa hankkeita ja aloitteita, joissa kehitetään mahdollisuuksia keskinäiseen ymmärrykseen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun, yhteisvastuullisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumiseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla. Erityinen painopiste on hankkeissa, jotka edistävät nuorten ja naisten osallistumista demokraattiseen toimintaan sekä poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon.

Lisäksi ohjelmaan kuuluu horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia. Ohjelman kokonaisbudjetista noin 10 prosenttia kohdistetaan horisontaalisiin toimiin.

Ohjelmasta myönnetään hanketukia seuraavanlaisille hankkeille:

  • Eurooppalainen muistiperintö
  • Ystävyyskuntatoiminta (demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen -lohko)
  • Kuntien verkostot (demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen -lohko)
  • Kansalaishankkeet (demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen -lohko)

Ohjelmasta myönnetään myös toimintatukia EU-politiikan tutkimusorganisaatioille (ajatushautomot) ja voittoa tavoittelemattomille, hallituksista riippumattomille järjestöille.

Kansalaisten Eurooppa -verkkosivut

CIMO:n Kansalaisten Eurooppa -verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.22, .