Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 439 miljoonaa euroa

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma on uusi ohjelma kaudelle 2014-2020. Se korvaa kolme aiemman ohjelmakauden ohjelmaa (Fundametal Rights and Citizenship Programme + Daphne III Programme + Progress Programme: Anti-discrimination and Gender Equality strands). Ohjelman avulla kehitetään tasa-arvon ja yksilön oikeuksien edistämistä, suojelua ja tosiallista toteutusta. Ohjelman tavoitteina on

 • edistää syrjimättömyyttä
 • ehkäistä ja torjua rasismia, muukalaisvihaa, homofobiaa ja muita suvaitsemattomia muotoja
 • edistää ja suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia
 • edistää naisten ja miesten tasa-arvoa ja edistää sen valtavirtaistamista
 • ehkäistä ja torjua lapsiin, nuoriin, naisiin ja muihin riskiryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa
 • edistää ja suojella lapsen oikeuksia
 • edistää yksityiselämän ja henkilötietojen mahdollisimman korkeatasoisen suojan varmistamista
 • edistää ja parantaa unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien käyttöä
 • vahvistaa kuluttajien oikeuksia.

Ohjelmasta rahoitetaan seuraavanlaisia toimia

 • koulutustoiminta (kuten henkilöstövaihto, työpajat, opintokokonaisuuksien kehittäminen)
 • vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, hyvien käytänteiden vaihto, vertaisarviointi, tieto- ja viestintävälineiden kehittäminen
 • tietoisuuden lisääminen, tiedon levittäminen, konferenssit
 • analyyttiset toimet (kuten tutkimukset, tietojen keruu, yhteisten menetelmien ja indikaattorien kehittäminen, mielipidemittaukset, oppaiden laatiminen)
 • keskeisten toimijoiden tukeminen (toiminta-avustukset keskeisille eurooppalaisille valtioista riippumattomille järjestöille ja verkostoille ja unionin oikeutta täytäntöönpaneville jäsenvaltioiden viranomaisille)

Vuotuisissa työohjelmissa määritellään tarkemmin toteutettavat toimet.

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman sivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.22, .