Kulttuuri ja luova talous

Ohjelmakaudella 2014-2020 kultuuria ja luovaa taloutta käsitteleviä toimia rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta:

Aikaväli 2014-2020

Budjetti: 1,46 miljardia euroa

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan taiteilijoita sekä kultturialan ammattilaisia ja organisaatioita esittävien taiteiden, kuvataiteiden, julkaisutoiminnan, elokuvan, television, musiikin, taiteidenvälisen toiminnan, kulttuuriperinnön ja videopelituotannon aloilla niin, että heillä on mahdollisuus toimia muissa maissa ja kehittää digitaalikaudella tarvittavia taitoja. Ohjelman tavoitteina on vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen kansainvälistä ja monikansallista toimintaa, edistää alan toimijoiden ja teosten liikkuvuutta yli rajojen, vahvistaa alan rahoituspohjaa sekä edistää poliittista kehitystä, innovaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Ohjelma rakentuu kolmesta lohkosta: kulttuurilohko (31 % kokonaisbudjetista), medialohko (56 % kokonaisbudjetista) ja monialainen lohko (13 % kokonaisbudjetista).

Kulttuuri-alaohjelma käsittää seuraavat toimet:

 • Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet
 • Eurooppalaiset verkostot
 • Eurooppalaiset foorumit
 • Kirjallisuuden käännöshankkeet
 • Erityistoimet

Media-alaohjelma käsittää seuraavat toimet:

 • Hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille
 • Hankekehittelytuki peleille
 • Televisiolevitystuki
 • Harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
 • Automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
 • Festivaalituki
 • Koulutustuki
 • Yleisötyö- ja elokuvakasvatustuki (yleisöpohjan laajentaminen)
 • Tuki kansainvälisille yhteistuotantorahastoille
 • Tuki elokuvateatteriverkostoille
 • Tuki myyntiagenteille
 • Myynninedistämistuki
 • Video on demand -tuki

Monialainen ohjelmalohko koostuu kahdesta osasta:

 • Takuujärjestelmä: Euroopan investointijärjestelmän hallinnoima takuuväline auttaa kulttuuri- ja luovien alojen pieniä toimijoita saamaan pankkilainoja, käynnistyy vuonna 2016
 • Tutkimukseen, analyysointiin ja tiedonkeruun tehostamiseen osoitettava rahoitus helpottamaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa, kokeellisten hankkeiden tukeminen audiovisuaali- ja kulttuuri- ja luovien alojen väliseen yhteistyöhön kannustamiseksi sekä Luova Eurooppa -yhteyspisteiden rahoittaminen

Hakukelpoisia ovat kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat oikeushenkilöt.

Luova Eurooppa -verkkosivut

CIMO:n Luova Eurooppa -verkkosivut

 

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.22, .