COSME

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 2,3 miljardia euroa

COSME-ohjelma on yritysten kilpailukyvyn ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä sekä kannustaa yrittäjyyshenkeä ja edistää pk-yritysten luomista ja kasvua. Ohjelma tukee pk-yrityksiä neljällä osa-alueella:
1. Rahoituksen saannin parantaminen

 • Lainatakausjärjestely
 • Pääomajärjestely

2. Markkinoille pääsyn parantaminen

 • Enterprise Europe Network -verkosto
 • Yritysten kehittämiseen suunnattujen verkkopohjaisten työkalujen rahoitus (esimerkiksi Your Europe Business Portal ja SME Internationalisation Portal)
 • Rahoitus ASEAN, China ja MERCOSUR Intellectual Property Rights SME Helpdeskeille
 • Rahoitus EU-Japan Centre for Industrial Cooperation -keskukselle

3. Kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytysten parantaminen

 • Yritystoimintaa koskevien hallinnollisten ja lainsäädännöllisten esteiden vähentäminen
 • Pk-yrityspolitiikan parhaisiin käytäntöihin liittyvien aloitteiden käynnistäminen
 • Tuki eri toimintatapoja kuvaaville analyyttisille työkaluille
 • Kasvupontetiaalisten alojen tukeminen, esimerkiksi matkailusektori
 • Klusterien kehittämisen edistäminen

4. Yrittäjyyden ja yrityskulttuurin edistäminen

 • Toimet, jotka liittyvät Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman toimeenpanoon: yrittäjyyskasvatus, mentorointi sekä ohjeiden ja tukipalvelujen kehittäminen uusille ja potentiaalisille yrittäjille, mukaan lukien nuoret yrittäjät, naisyrittäjät ja ikääntyneet yrittäjät
 • Keskeisenä toimena uusien yrittäjien liikkuvuusohjelma ”Erasmus for Young Entrepreneurs”

 

COSME-verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.22, .