Eurostars

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 1,14 miljardia euroa

Eurostars on EUREKA:n jäsenmaiden ja Euroopan unionin yhteisesti rahoittama ohjelma, joka keskittyy pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ohjelman tavoitteena on kannustaa pk-yrityksiä johtamaan kansainvälisiä yhteisiä tutkimus- ja innovaatioprojekteja helpottamalla niiden pääsyä tuen ja rahoituksen piiriin. Ohjelma tähtää uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseen sekä pääsyyn monikansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Yritykset voivat lähettää ohjelmaan hakemuksia miltä tahansa aihealueelta. Hakemukset arvioidaan kansainvälisesti ja rahoituspäätökset tehdään kansallisesti (Suomessa Tekes).

Eurostars-verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .