Horisontti 2020

Horisontti 2020 -ohjelmassa on oma pk-yritysinstrumentti, josta rahoitusta voivat hakea ainoastaan pk-yritykset. Rahoitusta voi saada Yhteiskunnalliset haasteet ja Teollisuuden johtoasema -pilareiden teemoihin liittyviin aiheisiin. Pk-yritysinstrumentin tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä viemään eteenpäin innovatiivisia ideoita, joilla on EU-ulottuvuus. Pk-yritysinstrumentilla pyritään täyttämään aukot rahoituksen saamisessa korkean riskin innovaatioille ja markkinoita lähellä olevalle toiminnalle. Se kattaa koko innovaatiosyklin keskittyen erityisesti uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien markkinoille tuomiseen. Instrumentti on suunnattu vahvasti innovatiivisille pk-yrityksille, jotka osoittavat vahvaa halua kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä. Myös yksittäinen pk-yritys voi hakea rahoitusta. Tukea voidaan myönnetään kolmelle vaiheelle:

  1. Toteuttetavuuden arviointi
  2. Tutkimus ja kehitys, demonstrointi, markkinareplikointi
  3. Kaupallistaminen (ei suoraa rahoitusta vaan tukitoimia)

 

Pk-yritykset Horisontti 2020 -ohjelmassa

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .