EaSI

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 920 miljoonaa euroa

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI) tukee innovatiivisia sosiaalipolitiikkoja, edistää työvoiman liikkuvuutta, mahdollistaa mikrolainojen saatavuuden ja kannustaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Ohjelman tavoitteina on vahvistaa unionin tavoitteiden omaksumista ja toimien koordinointia työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden alalla, tukea riittävien sosiaalisen suojelun järjestelmien ja työmarkkinapolitiikkojen kehittämistä, nykyaikaistaa unionin lainsäädäntöä ja varmistaa sen tehokas soveltaminen, edistää työntekijöiden alueellista liikkuvuutta ja parantaa työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä kaikille avoimia unionin työmarkkinoita sekä lisätä mikrorahoituksen saatavuutta ja käyttömahdollisuuksia haavoittuville ryhmille ja mikroyrityksille ja lisätä yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saatavuutta.

Ohjelma rakentuu kolmesta lohkosta, jotka ovat toimineet erillisinä ohjelmina ohjelmakaudella 2007-2013:

Progress-lohko

EaSI-ohjelman budjetista 61 prosenttia kohdistetaan Progress-lohkoon. Progress-lohkosta rahoitettavien toimien tarkoituksena on auttaa parantamaan politiikkoja seuraavilla aloilla: (1) työllisyys ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunta (vähintään 20 prosenttia rahoituksesta), (2) sosiaalinen suojelu, sosiaalinen osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen ja ehkäiseminen (vähintään 50 prosenttia rahoituksesta), ja (3) työolot (vähintään 10 prosenttia rahoituksesta). 15-20 prosenttia rahoituksesta kohdistetaan sosiaalipolitiikan kokeiluihin. 

Eures-lohko

EaSI-ohjelman budjetista 18 prosenttia kohdistetaan Eures-lohkoon. Eures-lohkon tavoitteena on vahvistaa Eures-verkostoa (eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden verkosto), joka tarjoaa tietoa, ohjeita ja rekrytointi-/työhönsijoituspalveluita työnantajille, työnhakijoille ja kelle tahansa kansalaiselle, joka haluaa hyödyntää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Eures-lohkosta tuetaan toimia seuraavilla osa-alueilla: (1) avointen työpaikkojen, työnhakemusten sekä työnhakijoihin ja työnantajiin liittyvien tietojen avoimuus (vähintään 32 prosenttia rahoituksesta), (2) palveluiden kehittäminen työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä unionin tasolla (vähintään 30 prosenttia rahoituksesta), sekä (3) rajat ylittävät kumppanuudet (vähintään 18 prosenttia rahoituksesta). 

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohko

EaSI-ohjelman budjetista 21 prosenttia kohdistetaan mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon. Lohkon rahoitus kohdistuu kahteen osioon: (1) mikrorahoitus heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille (vähintään 45 prosenttia rahoituksesta), ja (2) yhteiskunnallinen yrittäjyys (vähintään 45 prosenttia rahoituksesta). Lohkosta myönnettävällä rahoituksella helpotetaan mikrorahoituksen saantimahdollisuuksia, parannetaan mikroluoton tarjoajien institutionaalisia valmiuksia sekä tuetaan yhteiskunnallisten yritysten kehitystä, erityisesti helpottamalla rahoituksen saantia. 

EaSI-verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .