EGR

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: vuotuinen enimmäisbudjetti 150 miljoonaa euroa

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tuetaan globalisaation aiheuttamien maailmankaupan rakennemuutosten vuoksi työttömiksi jääneitä. Rahastosta tuetaan myös maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömäksi jääneitä. Tukea voidaan myöntää kansallisten tai alueviranomaisten hallinnoimille ja toteuttamille hankkeille, jotka auttavat irtisanottuja saamaan työtä tai perustamaan oman yrityksen. Tällaista toimintaa on esimerkiksi työnhakuneuvonta, ammatinvalintapalvelut, koulutus ja uudelleenkoulutus, mentorointi ja valmennus sekä itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrityksen perustaminen. Globalisaatiorahastoa voidaan hyödyntää vain silloin, kun työttömiksi jää yli 500 yhden yrityksen työntekijää (mukaan lasketaan myös yrityksen alihankkijoiden ja jatkojalostajien työntekijät) tai suuri määrä yhden toimialan työntekijöitä samalla maantieteellisellä alueella tai lähialueilla.

Euroopan globalisaatiorahaston verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .