Alueiden komitea

Alueiden komitea (AK) on neuvoa-antava elin, joka edustaa Euroopan unionin paikallis- ja alueyhteisöjä. Alueiden komitean tehtävänä on esittää paikallisia ja alueellisia näkemyksiä EU:n lainsäädännöstä. Komitea antaa lausuntoja komission ehdotuksista. Komission, neuvoston ja parlamentin on kuultava alueiden komiteaa ennen paikallis- ja aluehallinnon toimialaan vaikuttavien EU-tason päätösten tekoa.

Alueiden komiteassa on nykyisin 353 jäsentä (sekä yhtä monta varajäsentä), jotka edustavat kaikkia 28 EU-maata. Neuvosto valitsee jäsenet ja varajäsenet EU-maiden nimeämien ehdokkaiden joukosta viiden vuoden toimikaudelle. Maat valitsevat omat edustajansa itsenäisesti, mutta valtuuskuntien valinnassa noudatetaan kunkin maan poliittista, maantieteellistä ja alueellista jakaumaa. Jäsenet ovat oman alueensa paikallis- tai alueyhteisöjen vaaleilla valittuja tai muuten merkittävässä asemassa olevia edustajia.

Alueiden komitean kotisivu

Suomen maakohtainen valtuuskunta

Päivitetty 21.04.2017, Kello 14.33, Sanna Alaranta.