Euroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin, joka valvoo koko EU:n etuja. Komissiolla tarkoitetaan sekä komissaarien kollegiota että itse toimielintä, jonka päätoimipaikka on Brysselissä. Komissio jakautuu pääosastoihin ja muihin yksiköihin, jotka pääasiallisesti sijaitsevat Brysselissä.

Komission tehtävänä on

  • ehdottaa lainsäädäntöä parlamentille ja neuvostolle.
  • hallinnoida EU:n budjettia ja varainkäyttöä.
  • valvoa EU:n lainsäädännön soveltamista (yhdessä unionin tuomioistuimen kanssa).
  • edustaa EU:ta kansainvälisissä yhteyksissä ja esimerkiksi neuvottelee EU:n ja muiden maiden välisiä sopimuksia.

Euroopan komissiossa on 28 jäsentä eli komissaaria, yksi kustakin EU-maasta. He johtavat komission poliittisia linjauksia viisivuotisen toimikautensa aikana. Kukin komissaari vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta komission puheenjohtajan tehtävänjaon mukaisesti.

Suomen komissaari toimikaudelle 2014-2019 on Jyrki Katainen.

Euroopan komissio

Lista komission pääosastoista ja muista yksiköistä

Lista komissaareista

Päivitetty 02.03.2017, Kello 16.02, Sanna Alaranta.