Euroopan parlamentti

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet ("mepit") suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentin tehtävänä on edustaa EU-kansalaisia EU-päätöksenteossa. Se on myös Euroopan unionin neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  • keskustella EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyä säädökset yhdessä neuvoston kanssa
  • valvoa komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtia siitä, että ne toimivat demokraattisesti
  • keskustella EU:n talousarviosta ja hyväksyä se yhdessä neuvoston kanssa.

Suomella on 13 meppiä Euroopan parlamentissa ja toimikaudelle 2014-2019 he ovat:

Anneli Jäätteenmäki (kesk)

Hannu Takkula (kesk)

Paavo Väyrynen (kesk)

Sirpa Pietikäinen (kok)

Petri Sarvamaa (kok)

Henna Virkkunen (kok)

Jussi Halla-aho (ps)

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps)

Liisa Jaakonsaari (sd)

Miapetra Kumpula-Natri (sd)

Nils Torvalds (r)

Merja Kyllönen (vas)

Heidi Hautala (vihr)

Kuten kansallisissa parlamenteissa, mepit ovat jäseninä eri valiokunnissa, joissa tehdään suurin osa Euroopan parlamentin työstä.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin valiokunnat

Päivitetty 21.04.2017, Kello 14.33, Sanna Alaranta.