Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto

Eurooppa-neuvoston kokoukset ovat huippukokouksia, joissa EU-maiden valtion tai hallitusten päämiehet päättävät politiikan yleisistä painopisteistä ja tärkeimmistä aloitteista. Kansallisten päättäjien lisäksi Eurooppa-neuvoston kokouksiin osallistuvat komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja sekä ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Eurooppa-neuvostolla on kaksi tehtävää: se päättää EU:n yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä sekä käsittelee monitahoisia tai arkaluontoisia kysymyksiä, joihin alemman tason hallitustenvälinen yhteistyö ei tuo ratkaisua. Eurooppa-neuvostolla on paljon vaikutusvaltaa EU:n poliittisen ohjelman laadinnassa, mutta lainsäädäntävaltaa sillä ei ole. Eurooppa-neuvoston kokouksia on yleensä neljästi vuodessa.

Euroopan unionin neuvosto tapaamisissa EU-maiden kansalliset ministerit hyväksyvät lainsäädäntöä ja koordinoivat toimintapolitiikkaa. Euroopan unionin neuvostolla on seuraavat kuusi päätehtävää:

  • hyväksyä EU:n lainsäädäntö
  • huolehtia jäsenvaltioiden yleisen talouspolitiikan koordinoinnista
  • allekirjoittaa EU:n ja muiden valtioiden väliset sopimukset
  • hyväksyä EU:n vuosittainen talousarvio
  • kehittää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
  • huolehtia jäsenmaiden tuomioistuinten ja poliisivoimien yhteistyön koordinoinnista

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden välillä ja puheenjohtajuuskausi kestää 6kk alkaen joko tammikuun tai heinäkuun alussa. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla puheenjohtana toimii Malta.

Eurooppa-neuvosto

Euroopan unionin neuvosto

Alankomaiden puheenjohtajuuskauden kotisivut

 

Päivitetty 21.04.2017, Kello 14.33, Sanna Alaranta.