Automation och robotik

Satakunta – Finlands Robocoast

I Satakunta finns ett starkt automations- och robotikkluster. Robocoast är ett kompetenskluster, som består av hundra företag inom robotik- och automationsbranschen, företagsutvecklingsbolaget Prizztech Oy samt läroanstalter och högskolor i Satakunta. Robocoast ska arbeta för att modernisera industrin, kartlägga samarbetspartner, marknadsföra regionens kunskap inom robotik och genomföra projekt.

 Robocoast

Figur 1. Robocoast - robotikklustret i Satakunta. Källa: Robocoast 

Internationellt samarbete och utbildningsplattformar inom robotik

Robocoast samarbetar med Ningbo, som är pilotstad för programmet Made in China 2025, som är inriktat på att modernisera industrin i Kina. Robocoast hjälper Ningbo att hitta experter från Finland, och vid behov också från Europa, till projekt för att modernisera industrin. På det sättet skapas finansiering och omfattande referensmarknader för företag inom robotik, IoT och artificiell intelligens.

Robocoast är också en del av det europeiska digitala innovationskluster som koordineras av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG Connect). Robocoast är ett unikt globalt kompetenskluster, som kombinerar europeiska och kinesiska experter, nätverk och partner inom industri i förändring, automatik och robotik.

Automation och robotik i industri i omvandling är ett centralt tema i Satakuntas landskapsstrategi. Satakunta förbund stöder robotikklustrets utveckling och samarbetar tätt med forsknings- och utbildningsinstitutionerna och företagen i regionen. 

Robotiikka Akatemia eller Robotikakademin är en undervisningsplattform, som samordnas av Satakunta yrkeshögskola (SAMK). Plattformen stärker kunnandet och forskningen kring robotik och automation i regionen. Akademin utvecklas till en internationellt känd utbildnings- och forskningsmiljö, som finländska och globala toppföretag inom robotik kan utnyttja. Robotikakademin ordnar bland annat olika skolbesök, pysseldagar, en vetenskapsklubb för årskurs 7–9, tävlingar som First Lego League, robotikutbildning för grundskol- och gymnasielärare, öppen YH-utbildning med flexibla studier för gymnasieelever och yrkesskolstuderande samt akademistudier för databehandlings- och automationsstuderande vid SAMK.

Forskningsgruppen för automation vid SAMK arbetar mest med tillämpad forskning kring automationsteknik. Fokusområden för forskningen är kvalitetssäkring av produkter och produktion, effektivering av produktion både då det gäller energiförbrukning och materialåtgång samt utveckling av intern produktionslogistik för att göra den snabbare och kostnadseffektivare. Gruppen använder metoder som maskinsyn, avbildning och simulering, inbyggda system och snabb prototypframställning (3D-utskrift).

I allt sitt arbete koncentrerar sig forskningsgruppen på att föra fram resurssmarta lösningar och på att utveckla ett friktionsfritt och säkert samspel mellan människa och teknik. Forskningsgruppens styrkor är bland annat goda kontakter till industrin i Satakunta och i synnerhet till andra finländska yrkeshögskolors grupper för forskning och utveckling kring automation, bred erfarenhet av olika tillämpningar för industri och välmående, kapacitet att snabbt ta sig an nya uppdrag samt uthållighet att undersöka många alternativa tekniker och metoder.Robocoast3

Figur 2. Robocoasts AI-utmaningsbank vann tävlingen Nordic Manufacturing Challenge 2017. Källa: Robocoast. (Klicka för att göra bilden större)

I Satakunta finns också framstående kompetens inom artificiell intelligens. Ett exempel är Robocoast AI, som vann det danska näringsministeriets idétävling i augusti 2017, och som ger användaren uppgifter experter, företag och forskning inom robotik. Robocoast AI utvecklas inom Prizztech Oy:s projekt för smart produktion.

Prizztech Oy är ett näringslivsbolag med uppgiften att främja välståndet i landskapet genom att stärka företagen. Bolaget är samtidigt en aktör på riksplanet och en regional utvecklare i Satakunta. Prizztech är en nyckelaktör i en innovationsmiljö som strävar efter att förbättra konkurrenskraften för affärsverksamheten i Satakunta. Dess tillvägagångssätt och förmåga att uppnå resultat har gett bolaget flera priser.

Källor och ytterligare uppgifter:

Robocoast

Prizztech Ltd

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Satakuntaliitto

Uppdaterat 19.02.2019, klockan 15.58, Marie Sjölind.