Livsmedel och bioekonomi

Södra Österbotten – Centrum för Finlands livsmedel- och bioekonomisektor

Mat- och dryckesindustrin har en mycket stor betydelse för Europas ekonomi. I Finland uppgår konsumtionskostnaderna för livsmedel till omkring 23 miljarder euro per år. Jordbruket sysselsatte 83 500 personer 2015, eller 3,4 % av den sysselsatta arbetskraften. Jordbrukssektorn sysselsatte flest människor i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Norra Savolax. I de här regionerna finns 40 % av den finländska jordbrukssektorns totala arbetskraft. Jordbrukssektorn sysselsätter också ungefär 15 000 personer inom andra sektorer.

ruokabio

Figur 1: Sysselsatta inom lantbruk och livsmedelsindustri (%) i olika landskap 2014. Källa: Regionalräkenskaper, Statistikcentralen

Livsmedelsindustrin sysselsatte 37 600 personer år 2015, alltså 1,5 % av alla arbetstagare. En fjärdedel av alla jobb inom livsmedelsindustrin finns i Nyland, cirka 10 % i Södra Österbotten, 8,2 % i Egentliga Finland och cirka 7 % i Satakunta.

Hållbara livsmedelssystem i Södra Österbotten

Södra Österbotten har valt hållbara livsmedelssystem och nya lösningar inom bioekonomi till en temainriktad företagssektor inom smart specialisering i i landskapet. De viktigaste intressenterna i trippelhelix-spiralen för livsmedelssystem är:

Seinäjoki universitetscenter
Seinäjoki yrkeshögskola
Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet
Naturresursinstitutet Luke
Foodwest
Into Seinäjoki
AB Seinäjoki
Södra Österbottens förbund

I regionens strategi för smart specialisering betonas Södra Österbottens tematiska forskningsområden. Exempel på dessa är livsmedelsutveckling, livsmedelssäkerhet, konsumentbeteende och livsmedelskonsumtion, näringslära, insektekonomi, matturism, kommersialisering av livsmedel, förvaltning av matkedjor och mångsidiga lantbruk.

Exempel på internationella projekt:

NICHE

FOOD BAIT

SME ORGANICS 

ECOWASTE 4 FOOD

Källor och ytterligare uppgifter:

Natural Resources Institute Finland, Helsinki 2017: Natural resources and bioeconomy studies 49/2017, Finnish agriculture and food sector, 2016/17, Jyrki Niemi and Minna Väre (eds.)

Södra Österbottens strategi för smart specialisering (på finska)

 

Uppdaterat 15.02.2019, klockan 15.51, Marie Sjölind.