Automaatio ja robotiikka

Satakunta – Suomen Robocoast

Satakunnassa sijaitsee vahva automaatio- ja robotiikkaklusteri. Robocoast on sadan robotiikka- ja automaatioalan yrityksen, yrityskehitysyhtiö Prizztech Oy:n sekä Satakunnan oppilaitosten ja korkeakoulujen muodostama osaamiskeskittymä. Robocoastin tehtävänä on edistää teollisuuden modernisaatiota, kartoittaa kumppaneita, markkinoida alueen robotiikkaosaamista sekä toteuttaa hankkeita.

 Robocoast

Kuvio 1. Robocoast – Robotiikkaklusteri Satakunnassa. Lähde: Robocoast. (Klikkaa kuva suuremmaksi)

Kansainvälistä yhteistyötä ja koulutusalustoja robotiikassa

Robocoast tekee yhteistyötä Made in China 2025 -ohjelman pilottikaupungin Ningbon kanssa. Made in China on Kiinan kansallisen teollisuuden modernisointiin tähtäävä ohjelma. Robocoast auttaa Ningboa löytämään osaajia teollisuuden modernisointihankkeisiin Suomesta ja tarvittaessa myös Euroopasta. Näin luodaan robotiikka-, IoT- ja tekoäly-yrityksille rahoitusta ja mittavat referenssimarkkinat.

Robocoast on myös osa Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (DG Connect) koordinoimaa Euroopan laajuista digitaali-innovaatiokeskittymää. Robocoast on ainutlaatuinen globaali osaamiskeskittymä, jossa yhdistyvät eurooppalainen ja kiinalainen asiantuntijuus, verkostot ja kumppanit uudistuvan teollisuuden, automaation ja robotiikan aloilta.

Automaatio ja robotiikka uudistuvassa teollisuudessa on yksi Satakunnan maakuntastrategian kärjistä. Satakuntaliitto tukee robotiikkaklusterin kehitystä ja tekee läheistä yhteistyötä alueen tutkimus- ja koulutusinstituutioiden ja yritysten kanssa.

Robotiikka Akatemia on Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima koulutusalusta, joka vahvistaa alueen robotiikan sekä automaation osaamista ja tutkimusta. Akatemiasta kehitetään kansainvälisesti tunnettu koulutus- ja tutkimusympäristö, jota kotimaiset ja globaalit robotiikan kärkiyritykset voivat hyödyntää. Robotiikka Akatemian toimintaan kuuluu mm. erilaisten kouluvierailujen, puuhapäivien sekä tiedekerhon järjestäminen yläkoululaisille, kilpailut, esim. First Lego League, robotiikkakoulutus peruskoulun ja lukion opettajille, avoin AMK-koulutus, joka tarjoaa joustavia opintopolkuja lukiolaisille ja ammattikoululaisille sekä akatemia-opinnot SAMKin tietojenkäsittelyn ja automaation opiskelijoille.

Satakunnan ammattikorkeakoulun automaation tutkimusryhmän toiminta painottuu automaatioteknologioiden soveltavaan tutkimukseen. Tutkimuksen panopisteitä ovat tuotteiden ja tuotannon laadunvarmistus, tuotannon tehostaminen niin energian kulutuksen kuin materiaalien kulutuksenkin näkökulmasta, tuotannon sisäisen logistiikan kehittäminen nopeammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Menetelminä ryhmä käyttää esim. konenäköä, mallinnusta ja simulointia, sulautettuja järjestelmiä sekä pikamallinnusta (3D-tulostus). Tutkimusryhmä keskittyy kaikessa työssään resurssiviisauden eteenpäin viemiseen sekä ihmisen ja teknologian saumattoman ja turvallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tutkimusryhmän vahvuuksiin kuuluvat hyvät yhteydet alueen teollisuuteen ja kansallisesti erityisesti muiden ammattikorkeakoulujen automaation tutkimus- ja kehittämisryhmiin, monipuolinen kokemus erilaisista teollisuuden ja hyvinvoinnin sovelluksista, ketteryys tarttua uusiin tehtäviin nopeallakin aikataululla sekä sinnikkyys tutkia monia vaihtoehtoisia teknologioita ja menetelmiä.

 Robocoast3

Kuvio 2. Robocoast AI-haastepankki voitti Nordic Manufacturing Challenge Competition -kilpailun vuonna 2017. Lähde: Robocoast. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Satakunnasta löytyy myös merkittävää keinoälyosaamista. Tästä esimerkkinä Tanskan elinkeinoministeriön ideakilpailun elokuussa 2017 voittanut Robocoast AI -tekoälyratkaisu, joka hakee käyttäjälle tietoa robotiikkaosaajista ja -yrityksistä sekä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Robocoast AI:ta kehitetään Prizztech Oy:n Älykäs tuotanto -hankkeessa.

Prizztech Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa toteutettava kehitystyö. Prizztech Oy on avaintoimija innovaatioympäristössä, joka pyrkii parantamaan liiketoiminnan kilpailukykyä Satakunnan alueella. Prizztech Oy:n lähestymistapa ja kyky tuottaa tuloksia on tuonut sille lukuisia palkintoja.

Lähteet ja lisätietoa:

Robocoast

Prizztech Ltd

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Satakuntaliitto

Päivitetty 27.08.2020, Kello 10.19, Marie Sjölind.