Energia

Pohjanmaa – Suomen energiaklusteri

Vaasan seudulla toimii Pohjoismaiden suurin kansainvälinen energiateknologisen teollisuuden klusteri, jossa on vahvaa osaamista muun muassa hajautetun energiatuotannon, energian jakelun ja käytön ratkaisuissa. Tähän 11 000 ihmistä työllistävään keskittymään kuuluvista yli 140 yrityksestä moni on oman alansa kansainvälinen markkinajohtaja.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 4,4 miljardia euroa, josta viennin osuus on yli 80 prosenttia. Tämä vastaa lähes kolmannesta koko Suomen energiateknologiaviennistä. Pohjanmaan liitto panostaa älykkään erikoistumisen strategiassaan energiaklusteriin alueen kasvun ja innovaatiopotentiaalin kasvattamiseksi.

3Kuva: Energy Vaasa. Lähde: Vaasan kaupunki

Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston uusista ydinkeskittymisalueista. Avoimena tutkimusinfrastruktuurina VEBICillä on keskeinen rooli uuden strategian toteuttamisessa.

13Kuva: Vaasa Energy Business Innovation Centrein tutkimusalat. Lähde: VEBIC 

Merinova on energiaklusterin tärkeä ja puolueeton taustavaikuttaja, jonka missio on kasvattaa entisestään Vaasan seudun energiateknologiayhtiöiden menestystä. Merinova toimii Vaasan seudun energiaklusterin ytimessä ja on yritysten toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämisen asiantuntija, jonka erityisosaamisala on energiateknologia. Merinova toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia, -hankkeita ja -palveluita. Hanketoiminnassa se kokoaa eri alojen yrityksiä, korkeakouluja ja organisaatioita saman pöydän ääreen.

Päivitetty 15.02.2019, Kello 13.39, Marie Sjölind.