Ruoka ja biotalous

Etelä-Pohjanmaa – Suomen ruoka- ja biotalousalan keskus

Ruoka- ja juomateollisuuden merkitys Euroopan taloudelle on erittäin suuri. Suomessa elintarvikkeiden vuosittaiset kulutusmenot ovat yhteensä noin 23 miljardia euroa. Vuonna 2015 maatalous työllisti 83 500 henkeä, eli 3,4 % työllisestä työvoimasta. Maataloussektori työllisti eniten ihmisiä Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Nämä alueet kattavat 40% maataloussektorin kokonaistyövoimasta Suomessa. Maataloussektori työllistää noin 15 000 henkeä myös muilla sektoreilla.

ruokabioKuvio 1: Työlliset maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa (%) eri alueilla vuonna 2014. Lähde: Aluetilinpito, Tilastokeskus.

Elintarviketeollisuus työllisti 37 600 henkeä vuonna 2015, eli 1,5 % kaikkien sektoreiden työntekijöistä. Neljäsosa elintarviketeollisuuden työpaikoista sijaitsee Uudenmaan maakunnassa, noin 10 % Etelä-Pohjanmaalla, 8,2 % Varsinais-Suomessa, ja noin 7 % Satakunnassa.

Kestävät ruokajärjestelmät Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaa on valinnut kestävät ruokajärjestelmän ja biotalouden uudet ratkaisut yhdeksi maakunnan älykkään erikoistumisen temaattiseksi yritystoimintasektoriksi. Alueen tärkeimmät kolmoiskierre (triple helix) -sidosryhmät ruokajärjestelmiin liittyen ovat:

 

Alueen älykkään erikoistumisen strategiassa korostuvat myös Etelä-Pohjanmaan temaattiset tutkimusalat. Alla esimerkkejä tutkimusryhmistä ja tutkijoista:

Elintarvikekehitys: Tutkimusprofessori Anu Hopia, Turun yliopisto, Seinäjoen toimipiste. Anu Hopia johtaa elintarvikekehityksen 10-henkistä tutkimusyksikköä Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaalla.  Ryhmän teema on "Maku ja terveys".

Elintarviketurvallisuus: Vanhempi tutkija Gun Wirtanen, Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti, Seinäjoen yliopistokeskus. Tieteenaloihin kuuluu 1) Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka - Hygieeninen prosessi- ja laitesuunnittelu, Puhdistus ja desinfiointi; 2) Elintarviketieteet - Elintarvikehygienia, Elintarviketurvallisuus, 3) Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia - Biofilmit, Pintahygienia, Puhdistus ja desinfiointi.

Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikekulutuksessa: Professori Harri Luomala, Vaasan Yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus.

Ravitsemus: Katja Nissinen, TtL, laillistettu ravitsemusterapeutti, työterveyshuollon pätevyys, SeAMK.

Hyönteistalous ja ruokaturismi: Ilkka Latomäki, projektikoordinaattori, Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (ENTOLAB) -hanke, SeAMK.

Elintarvikkeiden kaupallistaminen: Nina Alkava, SeAMK.

Ruokaketjujen hallinta ja monipuoliset maatilat: Margit Närvä, Tekn. tohtori, yliopettaja, SeAMK.

 

EP S3Kuvio 2. Potentiaaliset kärkisektorit kestäviin ruokajärjestelmiin liittyen. Lähde: Etelä-Pohjanmaan liitto. (Klikkaa suuremmaksi)

Esimerkkejä kansainvälisistä projekteista

NICHE -projektin tavoitteena on parantaa olemassa olevaa politiikkaa, lisätä tutkimus- ja innovaatioratkaisujen omaksumista elintarvikealan yrityksissä, sekä perustaa tehokkaita alueellisia ja alueiden välisiä avoimia innovaatioekosysteemejä. Tulokset: digitalisaatioon liittyvien parhaiden käytäntöjen vaihtaminen, pk-yrityksien kehittämiseen ja innovaatioihin liittyvien alueellisten strategioiden parantaminen, ja alueellisten toimintasuunnitelmien kehittäminen.


FOOD BAIT -hanke lisää elintarvikesektorin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä luomalla yhteisen oppifoorumin ja uusia liiketoiminnan ekosysteemejä. Projektin puitteissa luodaan oppifoorumi, jossa voidaan jakaa Botnia Atlantica-alueen elintarvikesektorin pienille ja keskisuurille yrityksille kasvua ja kansainvälistymistä tukevaa ja edistävää tietoa, taitoa ja kokemuksia. Työpajasarjan kautta kasvatetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien liiketoimintaosaamista ja innovaatioita ja luodaan uusia liiketoiminnan ekosysteemejä alueella toimivien suurempien yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien välille.

SME ORGANICS -projekti pyrkii parantamaan työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskevan prioriteetin alaisia ohjelmia ja politiikkaa seitsemän EU-alueen sekä Aargau Cantonin (Sveitsi) luomualan pk-yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden lisäämiseksi. Projekti pyrkii tukemaan pk-yrityksiä niiden suorituskyvyn parantamiseksi ja tämän myötä koko alueellisen luomusektorin kasvukapasiteetin lisäämiseksi alueellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Alueidenvälinen oppimisprosessi tapahtuu neljällä osa-alueella: i) tuotanto- ja prosessointi; ii) kaupallistaminen ja markkinointi; iii) koulutus ja neuvont;, iv) luomuarvoketjujen tehokkuus ja hallinta.

ECOWASTE 4 FOOD -projektin teemana on elintarvikejäte. Projekti tuo yhteen seitsemän paikallista ja alueellista viranomaista seitsemästä Euroopan maasta. Projektissa pyritään pysäyttämään kestämätön nykytilanne, jossa jopa 50% maatalouden tuotoksesta menee hukkaan, sekä korostaa, miten elintarvikejätteen vähentäminen on avain resurssitehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen taloudelliseen kehitykseen.

Lähteet ja lisätietoa:

Natural Resources Institute Finland, Helsinki 2017: Natural resources and bioeconomy studies 49/2017, Finnish agriculture and food sector, 2016/17, Jyrki Niemi and Minna Väre (eds.)

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

 

Päivitetty 15.02.2019, Kello 15.50, Marie Sjölind.