EU-rahoitus

Näille sivuille on kerätty tietoa keskeisimmistä, suomalaisille toimijoille saatavilla olevista EU-rahoitusohjelmista. Kukin ohjelma on esitelty tarkemmin omalla alasivullaan sekä Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston koostamassa EU-rahoitusohjelmaoppaassa.

EU-rahoitus tukee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, yhteistyötä EU:n alueella, strategista alueellista kehittämistyötä sekä EU:n tavoitteiden toimeenpanoa paikallistasolla. EU-rahoituksen tukema hanketoiminta tarjoaa mahdollisuuksia oppia muilta ja jakaa omia parhaita käytänteitään eteenpäin, kehittää uusia hankkeita ja jakaa niiden riskejä. Rahoitus mahdollistaa myös uusien innovaatioiden testauksen ja käyttöönoton. Yksi tärkeimmistä hankkeiden vaikutuksista on niiden kautta syntyneet kumppanuudet ja organisaatioiden laajentuneet verkostot. Kokemus hanketoiminnasta hyödyttää kumppaneiden löytämisessä, mutta aikaisempi hankekokemus ei kuitenkaan ole rahoituksen saannin perusteena. EU-hankekumppaneita voi etsiä esimerkiksi eri eurooppalaisten verkostojen kautta. Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston yhteistyöverkostot on esitelty Verkostot-välilehdellä.

EU-rahoitusohjelmaopas alueen toimijoille

Olemme koostaneet EU-rahoitusohjelmaoppaan Euroopan unionin eri rahoitusohjelmista. Tietopaketti on tarkoitettu alueen maakunnille ja maakuntien toimijoille rahoituskaudelle 2021–2027. Sitä rakennettaessa on huomioitu erityisesti Länsi-Suomen kärkitoimialat automaatio ja robotiikka, kyberturvallisuus, energia, ruoka ja biotalous, terveys ja hyvinvointi sekä koulutus. Oppaaseen on koottu tietoa EU:n rahoitusohjelmista ja -mahdollisuuksista sekä relevanteista eurooppalaisista verkostoista alueen toimijoille. Opas auttaa tunnistamaan hankemahdollisuuksia sekä antaa pohjaa EU-rahoituksen hakemiseen. Rahoitusohjelmaopasta pääsee lukemaan täältä. Länsi-Suomen alueen toimijat voivat myös pyytää oppaan oman maakuntansa liitolta tai WFEO:lta.

 

Kysyttävää EU-rahoituksesta?

Jos haluat lisätietoja saatavilla olevasta EU-rahoituksesta, voit ottaa yhteyttä toimistomme asiantuntijoihin.

Emilia Pernaa (aluekehitys, energia ja ilmasto, biotalous, liikenne):
emilia.pernaa@westfinland.be
+32 479 972 776

Huom! Rahoitus-sivut ovat rakennusvaiheessa ja täydentyvät kuluvan vuoden aikana.