Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3)

Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3) on Euroopan aluekehitysrahaston uusi ohjelma, jonka tavoitteena on tukea alueiden välisten innovaatiohankkeiden kaupallistamista ja laajentamista yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealoilla. Ohjelma vahvistaa alueiden välistä innovaatioyhteistyötä ja tukee alueellisia innovaatiosidosryhmiä, jotka ovat integroituneet alueellisiin innovaatioekosysteemeihin.

Työohjelman temaattisina prioriteetteina ovat:

  • Digitaalinen siirtymä

  • Vihreä siirtymä (ml. ilmastoneutraalius, ympäristöllinen kestävyys ja kiertotalous)

  • Älykäs valmistus

Ohjelman tavoitteena on kehittää eurooppalaisia arvoketjuja kaupallistamalla ja skaalaamaalla innovaatiohankkeita. 

Ohjelman hakuja järjestetään kahdesti vuodessa. 

Ohjelma koostuu kolmesta eri toimintalinjasta, jotka ovat:  Toimintalinja 1: taloudellinen ja hallinnollinen tuki alueellisten innovaatioprojektien investoinneille ja toimintalinja 2: taloudellinen ja hallinnollinen tuki vähemmän kehittyneiden alueiden arvoketjujen kehittämiseen sekä toimintalinja 3: Tekninen tuki, pääomittaminen ja testaus

Kuva 1. I3-ohjelman toimintalinjat

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme