Digitaalinen Eurooppa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on tukea EU:n talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota sekä maksimoida digitalisaation hyötyjä EU-kansalaisille, julkishallinnolle ja yrityksille. Ohjelma toimii digitaalisten investointien vajeen korjaamiseksi.

Ohjelma sisältää viisi erityistavoitetta, joilla tuetaan strategisia hankkeita edistyksellisillä aloilla, kasvatetaan pitkälle vietyä digitaalista osaamista ja viimeistellään digitaalisten sisämarkkinoiden käyttöönotto. Ohjelmaan sisältyvät erikoiskeskukset, kuten suurteholaskentaan liittyvät osaamiskeskukset (HPC Competence Center) sekä kyberturvallisuuden kansalliset koordinaatiokeskukset (Turvallisuuskomitea) ja tekoälyyn liittyvät vertailuorganisaatiot (The European AI Alliance, reference sites). Tärkeässä osassa ohjelmaa ovat eurooppalaiset digitaaliset innovaatiokeskittymät, EDIHit. Ohjelman puitteissa on perustettu EDIH-verkosto.

Ohjelma täydentää muita digitalisaatiota tukevia ohjelmia, kuten Horisontti Euroopan, Verkkojen Eurooppa -ohjelman ja EAKR:n digitaalisia osia. Ohjelman kautta tuetaan esimerkiksi digipalveluiden tarjoamista julkisten palveluiden osalta, huomioiden synergiaedut CEF Digital -ohjelman kanssa. Myös synergia Erasmus+ -ohjelman kanssa edistää osaamisen kehittämistä ja hankkimista.

Ohjelman erityistavoitealat:

  • Suurteholaskenta
  • Tekoäly
  • Kyberturvallisuus
  • Edistyneet digitaaliset taidot
  • Digitaaliteknologian laajamittaisen käyttöönoton varmistaminen
Taulukko: Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toiminta-alat, budjetti, soveltavat alat ja toteutusmuodot.

Kuva 1. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toiminta-alat, budjetti, soveltavat alat ja toteutusmuodot. 

Rahoitusta voivat hakea julkishallinto ja kunnat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja pk-yritykset eri sektoreilta. Ohjelma on suunnattu erityisesti digitaalisen teknologian käyttöönoton edistämiseen ja digitaalisen kapasiteetin laajentamiseen pyrkiville toimijoille.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta voi lukea lisää komission sivuilta ja esimerkiksi EU-rahoitusneuvonnan suomenkielisiltä infosivuilta. Ohjelmasta on kerrottu kattavasti Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston koostamassa EU-rahoitusohjelmaoppaassa.