Erasmus+

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella. Se tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tukemalla kouluttautumista, opiskelemista ja harjoittelun tekemistä ulkomailla. Ohjelman kulmakivenä ovat ulkomaanjaksot ja kansainvälinen yhteistyö. Erasmus+ tarjoaa myös oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Ohjelman avulla edistetään kestävää kasvua, työllisyyttä, sosiaalista koheesiota ja innovaatioita sekä vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja aktiivista kansalaisuutta.

Ohjelmakaudella 2021–2027 painotetaan erityisesti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan. Uusi ohjelma on edeltänyttä kautta inklusiivisempi ja osallistavampi.

Erasmus+ -ohjelman avaintoimet listattuna

Kuva 1. Erasmus+ -ohjelman avaintoimet

Vuosien 2021–2027 ohjelma jakautuu edeltäneen kauden mukaisesti kolmeen eri avaintoimeen, jotka ovat oppimiseen liittyvä liikkuvuus, yhteistyöhankkeet sekä tuki yhteisten toimintapolitiikkojen kehittämiselle.

Erasmus+ toimii yhteistyössä muiden EU:n rahoitusvälineiden kanssa, kuten esimerkiksi:

  • Horisontti Eurooppa (tutkimus- ja innovaatiot)
  • Luova Eurooppa
  • Euroopan solidaarisuusjoukot
  • Digitaalinen Eurooppa
  • ESR+
  • EAKR

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme.