Innovaatiorahasto

EU:n innovaatiorahasto tukee innovatiivisia ja vähähiilisiä teknologioita Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Rahaston tavoitteena on auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen, jotta voidaan lisätä talouskasvua ja luoda paikallisia työpaikkoja sekä vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa globaalisti.

Rahasto tukee innovaatioita seuraavilla aloilla:

  • Energiaintensiivinen teollisuus
  • Uusiutuva energia
  • Energian varastointi
  • Hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttö

Rahasto keskittyy erittäin innovatiivisiin tekniikoihin, jotka tuovat eurooppalaista
lisäarvoa ja jotka voivat vähentää huomattavasti päästöjä useilla aloilla ja lisätä vähähiilisiä investointeja kaikissa jäsenvaltioissa. Se tarjoaa taloudellista tukea, joka mukautuu markkinoiden tarpeisiin ja hankkeiden riskiprofiileihin samalla houkutellen lisää julkisia ja yksityisiä resursseja. Rahastolla ei kuitenkaan rahoiteta tutkimusta, vaan se tukee sellaisia tutkimusvaiheen läpäisseiden teknologioiden markkinoille pääsemistä, joilla on suurin innovaatiopotentiaali. Toisin sanoen tuettavien hankkeiden suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen rakenteen on oltava riittävän pitkälle kehittyneitä.

Rahaston haut järjestetään kahdelle eri kokoluokalle, jotka ovat:

  1. Suurten hankkeiden haku: rahoitetaan investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeita.
  2. Pienten hankkeiden haku: rahoitetaan investointikustannuksiltaan alle 7,5 miljoonan euron hankkeita. 

Rahaston varat ovat peräisin EU:n päästökauppajärjestelmästä vuosien 2020-2030 aikana. Rahaston lopullinen koko riippuu päästöoikeuksien markkinahinnasta. Innovaatiorahaston ensimmäinen haku avattiin vuonna 2020, jonka jälkeen hakuja on luvassa säännöllisesti vuoteen 2030 asti.

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme