Interreg Europe

Interreg Europe -ohjelmasta tarjotaan alue- ja paikallishallinnoille rahoitusta paremman aluepolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen kaikkialla Euroopassa. Sen tavoitteena on parantaa aluekehityksen täytäntöönpanoa edistämällä kokemusten, innovatiivisten lähestymistapojen sekä hyvien käytäntöjen vaihtoa aluepolitiikan toimijoiden keskuudessa. Ohjelman alue käsittää koko Euroopan unionin sekä Norjan ja Sveitsin. Sen kokonaisbudjetti on 379,5 miljoona euroa ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Ohjelman painopisteitä ovat:

  • Älykkäämpi Eurooppa
  • Vihreämpi, vähähiilisempi ja kestävämpi Eurooppa
  • Kytkeytyneempi Eurooppa
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa
  • Yhteistyön parempi hallinto
  • Yhteisöllisempi Eurooppa

Ohjelman toiminta ja rahoitus toteutetaan alueiden välisten yhteistyöhankkeiden ja osaamisalustan kautta (Policy Learning Platform).

  • Alueiden väliset yhteistyöhankkeet käsittävät kaksi vaihetta; varsinaisen toteutusvaiheen (3 v.) ja seurantavaiheen (1 v.).
  • Osaamisalusta toimii tietokeskuksena ja tarjoaa tietoa aikaisemmista projekteista, asiantuntijatukea ja verkostoitumisapua.

Ohjelman kohderyhmään kuuluvat julkiset tahot, kuten alueet ja kaupungit sekä yksityiseltä sektorilta voittoa tavoittelemattomat yritykset. Ohjelman rahoitusta on mahdollista saada 80 prosenttia hankkeen  kustannuksista, mikäli hakija on julkinen taho, kun taas yksityiset toimijat voivat saada 70 prosenttia. 

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme