LIFE-ohjelma

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan ympäristö- ja ilmastotoimia koskevia hankkeita. Sen tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta ja kiertotalouteen perustuvaa taloutta, tukea puhtaita energiamuotoja sekä suojella luontoa ja sen monimuotoisuutta. Se on ainoa EU-ohjelma, joka on kokonaan omistettu ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Taulukko, jonka otsikkona on LIFE. Se jakaantuu kahteen pääteemaan, jotka ovat ympäristä ja ilmasto. Näiden pääteemojen alla on neljä osiota, jotka edustavat LIFE-ohjelman alaohjelmia.

Kuva 1. LIFE-ohjelman rakenne

 

LIFE-ohjelman kokonaisbudjetti on 5,4 miljardia euroa. Sen pääteemat muodostuvat ympäristöstä (3,5 miljardia euroa) ja ilmastosta (1,9 miljardia euroa). Nämä pääteemat jakaantuvat neljään alaohjelmaan, jotka ovat:

  1. Luonto ja luonnon monimuotoisuus (2,2 miljardia euroa)
  2. Kiertotalous ja elämänlaatu (1,4 miljardia euroa)
  3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen (1 miljardi euroa)
  4. Siirtyminen puhtaaseen energiaan (1 miljardi euroa)

Ohjelman rahoitusta voivat hakea pk-yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot, kunnat sekä järjestöt. Rahoitusta haetaan yleensä useamman tahon konsortiona (n. 3-7 kumppania), mutta sitä on mahdollista hakea myös yksin.

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme.