Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on turvata, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä sekä vahvistaa eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa. Ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen hankkeita, ja sillä on neljä tavoitetta:

  1. kilpailukyvyn lisääminen
  2. projektien ja taiteilijoiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
  3. digimurroksen muutoksiin sopeutuminen
  4. EU:n rajat ylittävän luovan työn tukeminen

Ohjelman tavoitteena on tarjota toimijoille mahdollisuuksia kehittää teknologisesti ja taiteellisesti innovatiivisia eurooppalaisia rajat ylittäviä hankkeita, kumppanuuksia ja yhteistoimintamalleja. Näiden avulla edistetään eurooppalaisten teosten vaihtoa, yhteistä luomista, yhteistuotantoa ja levitystä sekä asetetaan ne laajemman ja monimuotoisemman yleisön saataville. Ohjelma on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat kulttuuri, media ja poikkialainen. 

Taulukko, jossa kuvattu Luova Eurooppa -ohjelman rakenne.

Kuva 1. Luova Eurooppa -ohjelman rakenne

Ohjelma on suunnattu kulttuurin ja luovien alojen organisaatioille sekä AV-sektorin toimijoille ja uutismedialle. Sillä rahoitetaan yksityisiä ja julkisia toimijoita sekä yksin että kumppanuuksissa. Usein rahoitusta haetaan konsortioissa.

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme