Verkkojen Eurooppa (CEF)

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) on EU:n rahoitusohjelma, jolla rahoitetaan rajat ylittäviä liikenne-, energia- ja digitaalisia yhteyksiä. Sen tavoitteena on kasvattaa digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä sekä tukea liikenne-, energia- ja ICT-infrastruktuureja koskettavia investointeja Euroopan laajuisten, kestävien ja älykkäiden verkkojen (TransEuropean Networks, TEN-verkot) avulla.

Ohjelma jakaantuu kolmeen alaan, jotka ovat:

  • TEN-T (liikenne)
  • TEN-EN (energia)
  • TEN-TELE (tietoliikenne)
Verkkojen Eurooppa -ohjelman rakenne

Kuva 1. Verkkojen Eurooppa -ohjelman rakenne

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme