The Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

The Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) on rannikkoaluiden etua valvova yhteistyöjärjestö, joka yhdistää 160 aluetta 28:sta maasta. CPMR edistää tasapainoista kehitystä sen jäsenalueilla EU:ssa ja sen ulkopuolella ja toimii sekä ajatushautomon että edunvalvojan roolissa jäsenaluidensa hyväksi. CPMR keskittyy sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen koheesioon, merialuepolitiikkaan ja siniseen kasvuun.