ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry)

ERIAFF-verkosto (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) keskittyy innovaatioiden edistämiseen maatalouden, elintarviketuotannon ja metsätalouden alalla. ERIAFF syntyi Toscanan aloitteena, ja sen tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimintaa maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden alalla (European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability, EIP-AGRI). Verkoston tehtävänä on lisätä alueiden välistä tiedonvaihtoa ja luoda yhteyksiä sidosryhmien välillä.  ERIAFF keskittyy innovaatiokumppanuuden ja maaseuturahaston kautta rahoitettaviin innovaatioryhmiin (interregional operational groups), tutkimusrahoitushakuihin sekä yhteisiin kannanottoihin.