European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

ERRIN-verkosto eli European Regions Research and Innovation Network on Brysselin yhteistyöverkosto, joka keskittyy tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan, -ohjelmiin ja -hankkeisiin erityisesti alueiden näkökulmasta. ERRIN koostuu 125:sta jäsenestä, jotka ovat pääasiassa aluetoimistoja, yliopistoja, tutkimusorganisaatioita, kauppakamareita ja klustereita. ERRIN tukee alueiden projektiverkostoitumista ja -osaamista ja vaikuttaa keskeisiin EU:n T&I-aloitteisiin ja -strategioihin.

Pääosa ERRIN:in työstä tapahtuu 13 temaattisen työryhmän kautta. WFEO on jaetussa vetovastuussa energia- ja ilmastotyöryhmässä. Työryhmät järjestävät tilaisuuksia, joissa aluetoimistot jakavat tietoa vaikuttamistyöstään ja alueiden osaamisesta. Hanketoimijoille järjestetään myös verkostoitumistilaisuuksia ja hanketyöpajoja. Tilaisuuksiin haetaan jatkuvasti puhujia alueelta. Verkosto toimii aluetoimistojensa toiveiden perusteella, joten länsisuomalaiset toimijat voivat tehdä aloitteita ERRIN:ille tarpeidensa mukaisesti WFEO:n välityksellä. WFEO:n jäsenyyden kautta ERRIN-verkoston palvelut ovat toimijoillemme ilmaisia! 

Voit rekisteröityä ERRIN-verkoston käyttäjäksi täällä, niin pääset ilmoittautumaan tilaisuuksiin ja saat käyttöösi mm. ERRIN-ilmoitustaulun, johon voi ladata sisältöä organisaation tapahtumista tai hakuilmoituksia.