European Policy Center (EPC)

European Policy Centre (EPC) on Euroopan politiikkaan keskittyvä ajatushautomo Brysselissä. Se ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun EU-politiikasta sekä analysoi keskeisiä tapahtumia Euroopassa ja sen naapurustossa. EPC:n jäseyys on tärkeä apuväline edunvalvontatyössämme, sillä ajatushautomon tapahtumat ja raportit tarjoavat korkealaatuisia analyysejä EU:n päätöksenteon tulevista suuntaviivoista useilla länsisuomalaisille toimijoille tärkeillä aihealueilla. EPC tarjoaa myös hyvän lähtökohdan EU-politiikan kehityksen seuraamiseen.