Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta – EU:n yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta haasteiden edessä

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta – EU:n yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta haasteiden edessä

14.9.2022

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 14. syyskuuta Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheensa Strasbourgin täysistunnossa Euroopan parlamentille. Vuotuisessa puheessa annetaan katsaus kuluneesta vuodesta sekä esitellään komission painopisteet tulevalle vuodelle. Kyseessä oli von der Leyenin kolmas Unionin tila -puhe.  

Puheen kantavaksi teemaksi nousi Venäjän hyökkäyssota ja Ukrainan tukeminen. Von der Leyen korosti solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan ja unionin sisäistä yhtenäisyyttä tukitoimissa. EU tuomitsee jyrkästi Putinin toimet, eikä aio perääntyä Venäjää kohtaan asettamistaan pakotteista. Puheessa esitettiin useita aloitteita, joiden tavoitteena on tukea Ukrainan jälleenrakentamista ja liittämistä tiiviimmin unioniin. Komissio esittää 100 miljoonaa euroa ukrainalaisten koulujen jälleenrakentamiseen. Lisäksi tarkoituksena on liittää Ukraina eurooppalaiseen maksuttomaan verkkovierailualueeseen ja edistää Ukrainan pääsyä unionin sisämarkkinoille. Tilaisuuden kunniavieraana puhetta seuraamassa oli Ukrainan presidentin puoliso Olena Zelenska.

Odotetusti puheessa nousi vahvasti esille myös energiakriisi. Komission tavoitteena on vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista, tehdä tiivistä yhteistyötä luotettavien energiantoimittajien kanssa sekä investoida entistä enemmän uusiutuvaan energiaan. EU aikoo perustaa uuden Euroopan vetypankin, jolla varmistetaan vetyostot erityisesti innovaatiorahaston tuella. Vetypankin avulla on mahdollista investoida kolme miljardia euroa uusien vetymarkkinoiden luomiseen. Von der Leyen esitteli puheessa myös sähkömarkkinoiden uudistamista sekä erilaisia toimenpiteitä sähkön kokonaiskulutuksen vähentämiseksi, kuten esimerkiksi katon asettamisen sellaisten yritysten tuloille, jotka tuottavat sähköä alhaisin kustannuksin.

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä eivät jääneet puheessa mainitsematta. Von der Leyen painotti vihreän siirtymän tarvetta käyttäen havainnollistavana esimerkkinä aikaisempien vuosien äärimmäisiä sääilmiöitä. EU aikoo lisätä valmiuksiaan torjua ilmastonmuutosta muun muassa kaksinkertaistamalla EU:n palontorjuntakapasiteetin. EU:n tavoitteena on lisäksi saada tänä vuonna aikaan maailmanlaajuinen luontosopimus YK:n biologista monimuotoisuutta käsittelevässä COP15-kokouksessa Montréalissa ja COP27-kokouksessa Sharm el-Sheikhissä.

Puheessa käsiteltiin lisäksi EU:n taloutta ja sen kehittämistä. Von der Leyen alleviivasi puheessa, kuinka EU tarvitsee tulevaisuudessakin suotuisan liikennetoimintaympäristön, osaavaa työvoimaa ja teollisuuden raaka-aineita. Komissio esittää unionin kilpailukyvyn varmistamiseksi pk-yritysten apupaketin (BEFIT), joka sisältää ehdotuksen yhtenäisestä Euroopassa sovellettavasta verosääntöjen kokonaisuudesta. Apupaketin tarkoituksena on mm. vähentää byrokratiaa ja helpottaa pääsyä kansainvälisille markkinoille. Komissio aikoo lisäksi esittää lokakuussa ajatuksensa EU:n talousohjausjärjestelmän uudistamisesta, missä lisätään jäsenvaltioiden liikkumatilaa velan vähentämiseksi sekä niiden vastuuvelvollisuutta yhdessä sovittujen asioiden toteuttamiseksi.

Von der Leyen julisti puheessa vuoden 2023 koulutuksen teemavuodeksi. Euroopan työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelma, jonka ratkaisemiseksi EU:ssa on kehitettävä ammatti- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä yritysten kanssa sekä houkutella osaavia työntekijöitä ulkomailta. Tässä ensimmäinen askel on von der Leyenin mukaan parantaa muualla suoritettujen tutkintojen tunnustamista Euroopassa.

Puheessa nousi esille myös viime aikoina paljon keskustelua herättänyt raaka-aineiden saatavuus. Von der Leyenin mukaan raaka-aineiden saatavuutta ja kestävyyttä parannetaan kehittämällä kauppaa samanmielisten kumppaneiden kanssa: Chilen, Meksikon ja Uuden-Seelannin kanssa tehdyt sopimukset ratifioidaan ja neuvotteluja Australian ja Intian kanssa edistetään. Lisäksi komissio aikoo luoda EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen, jolla pyritään turvaamaan raaka-aineiden saatavuus. Globaali tuotanto on keskittynyt Kiinaan, jossa tuotetaan 90 prosenttia harvinaisista maametalleista ja 60 prosenttia litiumista. Von der Leyen alleviivasi puheessaan, kuinka maametallien kaltaisten raaka-aineiden kanssa ei saa syntyä samanlaista riippuvuussuhdetta kuin öljyn ja kaasun suhteen. Komissio tekee työtä Euroopan suvereniteettirahaston perustamiseksi. Rahastolla pyrittäisiin turvaamaan tulevaisuuden teollisuuden syntymistä Eurooppaan.

Puheessa toistui teemana myös demokratian ja oikeusvaltion puolustaminen. Komissio aikoo esittää demokratian puolustuspakettia, jolla parannetaan unionin sisäistä demokratiaa ja vähennetään ulkoista vaikuttamista. Von der Leyen korosti puheessaan myös unionin demokraattisen toiminnan kehittämistä, jota voidaan tehdä esimerkiksi lisäämällä kansalaispaneeleita osaksi päätöksentekoa.

Von der Leyen ilmoitti puheessa lopuksi kannattavansa konventin eli valmistelukunnan koollekutsumista EU:n perussopimusten muuttamiseksi parlamentin kehotuksen mukaisesti. Hänen mukaansa sukupolvien välinen solidaarisuus tulisi kirjata EU:n perussopimuksiin.

 

Puheenjohtaja von der Leyenin puhe unionin tilasta 2022

Kuva: European Union 2022

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle