Västra Finlands Europakontor ledigförklarar uppgiften som EU-sakkunnig

Västra Finlands Europakontor ledigförklarar uppgiften som EU-sakkunnig

17.10.2022

Till en utsiktsplats i en arbetsmiljö med högt tempo söker vi en sakkunnig med förmåga att nätverka för att följa och påverka utarbetandet av EU:s politik och hålla intressenterna underrättade om EU-lagstiftning och programförberedelser.

Som EU-sakkunnig fokuserar du i arbetet speciellt på EU:s forsknings- och innovationspolitik och särskilda finansieringsinstrument, utbildningspolitik och kompetensområden inom smart specialisering i regionerna i Västra Finland. I ditt arbete representerar du Västra Finland i europeiska nätverk och gentemot EU:s institutioner genom att bland annat lyfta fram regionens kärnkompetenser och stödja regionala aktörer som deltar i europeiska projekt. I arbetet ingår också varierande intressebevakningsuppgifter.

Vi förutsätter att den som väljs till uppdraget har en lämplig högre högskoleexamen och starka muntliga och skriftliga färdigheter i engelska, samt god presentations- och kommunikationsförmåga. Praktisk erfarenhet av EU:s institutioner och nätverk, regionala utvecklingsuppgifter eller EU:s särskilda finansieringsprogram är en bra utgångspunkt för uppgiften.

WFEO representerar fyra landskap i Bryssel: Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland. Vi har ett nära samarbete med landskapsförbunden och regionala aktörer i området, t.ex. städer, utvecklingsföretag och universitet.

Den EU-sakkunniga är stationerad vid Västra Finlands Europakontor i Bryssel. Arbetet innebär tidvis resor. Skicka in din ansökan med CV under rubriken "EU-sakkunnig" via e-post till kirjaamo@obotnia.fi. Ansökningstiden går ut 7.11.2022 kl. 15.00 (finsk tid).

Befattningen kommer att tillsättas i början av 2023 enligt överenskommelse. Lön och andra anställningsförmåner utgår enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

 

Ytterligare information

Upplysningar om anställningen lämnas av Emilia Pernaa, direktör för Europakontoret, tfn +32 479 972 776

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle