Vihreämpi, turvallisempi ja vapaampi Eurooppa – Ruotsin pj-kaudella tasapainoillaan kriisinhallinnan ja poliittisten painopisteiden ajamisen välillä

Vihreämpi, turvallisempi ja vapaampi Eurooppa – Ruotsin pj-kaudella tasapainoillaan kriisinhallinnan ja poliittisten painopisteiden ajamisen välillä

9.2.2023

Ruotsi aloitti vuodenvaihteessa kolmannen puheenjohtajakautensa EU:n neuvostossa. Ruotsin kautta leimaa edellisten puheenjohtajamaiden tavoin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi sekä Euroopan talouden taantuma. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson esitteli Euroopan parlamentille 17. tammikuuta Ruotsin kauden neljä poliittista painopistettä, jotka ovat turvallisuus, kilpailukyky, vihreä ja energiasiirtymä sekä demokraattiset arvot ja oikeusvaltioperiaate. Näiden neljän painopisteen kanssa Ruotsi lähtee viemään eteenpäin EU:n poliittista ja lainsäädännöllistä työtä samalla pyrkiessään vastaamaan Eurooppaa varjostaviin akuutteihin kriiseihin.

Turvallisuus ja yhtenäisyys. Ruotsi on asettanut Ukrainan taloudellisen ja sotilaallisen tukemisen kautensa tärkeimmäksi teemaksi. Puheenjohtajamaana Ruotsi tukee Ukrainan polkua kohti EU-jäsenyyttä sekä työstää ratkaisuja Ukrainan elpymiseksi ja jälleenrakentamiseksi, kuten esimerkiksi Marshall-suunnitelman kaltaista ohjelmaa. EU:n turvallisuuden vahvistamiseksi Ruotsi painottaa konsensuksen rakentamisen merkitystä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa yhteistyössä EU:n kumppaneiden kanssa.

Kilpailukyky. Ruotsi painottaa kaudellaan myös talouden ja kilpailukyvyn edistämistä. Euroopan vahvuus, resilienssi ja globaali asema ovat riippuvaisia talouskasvusta. Kristerssonin mukaan EU ei kuitenkaan hyödynnä täysin taloudellista potentiaaliaan, nostaen tästä esimerkkinä riittämättömät T&K-menot, heikon tuottavuuden ja korkean sähkön hinnan. Tämän ratkaisemiseksi EU tarvitsee uuden pitkän aikavälin strategian kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämiseksi. Ruotsi haluaa, että EU pystyy jatkossakin tarjoamaan parhaat mahdolliset olosuhteet arvoimelle taloudelle, joka perustuu ennen kaikkea vapaaseen kilpailuun, yksityisiin investointeihin ja digitalisaatioon.

Vihreä ja energiasiirtymä. Ruotsi haluaa kaudellaan vahvistaa EU:n asemaa edelläkävijänä vihreässä siirtymässä. Ruotsin prioriteettina tällä saralla on saattaa loppuun neuvottelut Fit for 55 -paketista sekä vauhdittaa energiasiirtymää. Ruotsi pitää tärkeänä myös sähkömarkkinoiden uudistamista, sillä oikeahintainen ja -lähteinen energia toimii heidän mukaansa vihreän siirtymän perustana. Fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen on sekä kilpailukyky- että turvallisuuskysymys. Ruotsin kauden aikana tullaan käsittelemään useita vihreän siirtymän kannalta keskeisiä säädösehdotuksia, kuten ennallistamisasetusta.

Demokraattiset arvot ja oikeusvaltioperiaate. Ruotsi aikoo kaudellaan kiinnittää huomiota myös demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen Euroopassa. Kristerssonin mukaan he jatkavat työtä liittyen artiklaan 7 ja EU:n oikeuteen jäädyttää jäsenmaille suunnattuja varoja, jos niitä ei käytetä oikein.

Näiden painopisteiden avulla Ruotsi lähtee kaudelleen tavoitteenaan tehdä Euroopasta Kristerssonin sanojen mukaisesti ”vihreämpi, turvallisempi ja vapaampi”. Puheenjohtajuus siirtyy Ruotsilta Espanjalle heinäkuussa.

 

Lisätietoa:

Ruotsin EU-puheenjohtajuuskauden viralliset verkkosivut

Kuva: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle