Edunvalvonta

Edistämme Länsi-Suomen maakuntien etua Brysselissä ja toimimme suorana vaikutuskanavana maakunnillemme Euroopan unionissa. Seuraamme EU:n päätöksentekoa ja pyrimme vaikuttamaan siihen olennaisilta osiltaan maakuntien tavoitteiden mukaisesti. Pidämme yllä kontakteja EU:n instituutioihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin.

Eurooppa-toimiston toiminnassa on tärkeää olla vahvasti läsnä Brysselissä, jotta maakuntiin välittyy oikea ja ajantasainen tieto, ja jotta länsisuomalaiset näkökohdat ja osaaminen pääsevät esille Brysselissä. Brysselissä sijaitsevat verkostot ja yhteistyökanavat ovat tärkeitä työvälineitä ja edunvalvontaa tehdäänkin usein yhdessä muiden aluetoimistojen kanssa.